Kr. Hyllinge d. 16-12-2020

Betingelser for udbetaling af dusør på 60.000 kr., samt midler fra offentlig indsamling.

I Danmark har vi en meget høj kryptisk dødelighed af unge raske ulve.

I betragtning af at ulven er under streng beskyttelse og der ikke kan findes en naturlig grund til ulvenes forsvinden, synes den eneste forklaring at være ulovlig jagt. Noget, som ikke er helt utænkeligt, når det tages i betragtning, at medlemmerne af en ulvefjendtlig forening – med adresse lige midt i ulvezonen – har hædret en person for med fuldt overlæg at have begået en ulovlig handling, idet han fra forsædet i sin bil, har skudt og dræbt en 1-årig ulv.

På den baggrund udlover Foreningen Ulvetid en dusør på 60.000 kr. for oplysninger, der fører til domfældelse af en person for ulovligt at have skudt en eller flere ulve.

Ulvetid opstarter 1. januar en indsamling, af frivillige donationer, med det formål at forhøje dusøren.

Ovennævnte dusør suppleres med det til enhver tid indestående beløb, som er indbetalt af de frivillige donorer.

Ulvetid annoncerer og informerer på vores hjemmeside, i Facebookgrupper og Facebooksider, hvor det – blandt andet – fremgår hvilket kontonummer pengene kan indbetale til.

 1. Bestyrelsen i foreningen Ulvetid har på et bestyrelsesmøde d. 1. december 2020 besluttet at udlove en dusør på 60.000 kr.
 2. Dusøren udloves foreløbig frem til 31. december 2021.
 3. Hvis dusøren ikke er kommet til udbetaling inden 31.december 2021, kan Ulvetids bestyrelse forlænge perioden i intervaller på 3 måneder.
 4. I fald dusøren kommer til udbetaling fremskaffes beløbet dels fra Ulvetids kassebeholdning og dels gennem donation fra bestyrelsesmedlemmer.10.000 kr. kommer fra foreningens kassebeholdning og 50.000 kr. doneres af bestyrelsesmedlemmer.

I det efterfølgende er ”dusøren” et udtryk for summen af den oprindelige dusør på 60.000 kr., og det til enhver tid indestående beløb på den specielt oprettede indsamlingskonto

 1. Dusøren udbetales til den, eller de, person/er der fremkommer med oplysninger til politiet, som resulterer i domfældelse af en eller flere personer for ulovligt at have skudt, forgiftet, eller på anden måde ulovligt at have ombragt en ulv.
 2. Dusøren udbetales ikke til personer, som på den ene eller anden måde, er eller har været direkte, eller indirekte involveret i at ombringe ulven/ulvene. Det er Ulvetids bestyrelse, som vurderer, hvorvidt personen har været involveret i at ombringe ulven. Denne vurdering foretages på baggrund af alle oplysninger, som er kommet bestyrelsen i hænde, herunder konkrete beviser og troværdige vidnesbyrd.
 3. Dusøren udbetales til en bankkonto, opgivet af den person der retmæssigt har krav derpå. Dusøren udbetales umiddelbart efter den endelige dom er faldet, eller når tidsfristen for at anke sagen er udløbet.
 4. Alle indbetalinger til donationen går ubeskåret til dusøren
 5. Betingelserne for at få udbetalt donationerne fra indsamlingen, er de samme som for dusøren
 6. Bliver dusøren ikke udbetalt, returneres donationen til afsenderen ved ordningens ophør.
 7. Det er ikke muligt at få donationen tilbage, medmindre dusøren ikke udbetales.

På foreningens vegne

Formand for Ulvetid
Ole Pedersen