Torsdag d. 23. august deltog foreningen Ulvetid i Arternes Optog i København. Arrangementet var affødt af konflikterne om byggeri på Amager Fælled, men var også en mere overordnet protest imod de indgreb på naturen, regeringen og kommunalpolitikerne konstant gør sig ansvarlige for. Dette ville vi i Ulvetid gerne bakke op om, da disse indgreb mod naturen også har indflydelse for ulvene, og samtidig så vi også arrangementet som en god mulighed for at vise, at vi er her.

Det blev en fin dag med dejligt vejr og en positiv modtagelse fra de øvrige demonstranter. Desværre var vi ikke så mange medlemmer fra Ulvetid, som håbet, men vi traf en masse forskellige folk – mange unge – og fortalte om vores forening. Vi traf folk fra foreningen Bevar Amager Fælled, som fortalte om deres erfaringer med at starte en forening op og fik nogle kontakter til deres bestyrelse. Jens fik desuden en kort snak med Nikolaj Kirk og en kontakt, som kan være nyttig, og vi delte ud af vores lille flyer til interesserede folk og fik solgt nogle t-shirts. Men vigtigst af alt fik vi gjort opmærksom på Ulvetids eksistens.