“Vi har dagen før retssagen mod Troldtoft, der skød og dræbte ulven, skrevet dette indlæg til en række dagblader under Jysk Fynske Medier, for at udtrykke vores holding til dette foreløbige højdepunkt i den danske ulve-debat. Vi vil følge sagen tæt og senere udtale os, når der falder dom og straffeudmåling bliver offentliggjort”

Retssagen i Herning om ulvedrabet kan blive et vigtigt vendepunkt for ulvene i Danmark. Hvis dommen bliver vag, åbner det for fortsat selvtægt. Bliver den markant og utvetydig, er der håb om en respektfuld og saglig håndtering af ulvene i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at manden der skød ulven, har begået alvorlig selvtægt ved at dræbe en ulv, der er totalt fredet i hele Europa. Straframmen er op til to års ubetinget fængsel, og sagen er speciel i nyere dansk retshistorie.
For det første fordi drabet på ulven fandt sted midt i en overophedet debat for og imod ulvens ”ret” til at leve i Danmark. For det andet fordi tiltalte var aktiv modstander af netop ulvens tilbagekomst til landet, og endeligt så er sagen helt særlig, fordi selve forbrydelsen er filmet fra start til slut, og bevisbyrden er aldeles klar og tung.

Med til forståelsen af den ophidsede debat hører, at adskillige politikere og kendte folk i samfundet fiskede i rørt vande og enkelte opfordrede direkte til selvtægt, som dét, der senere skete. Også dele af pressen deltog i at viderebringe usaglige og ureflekterede vinkler på ”ulve-situationen”. Debatten var præget af megen støj og meget lidt fakta.
På den baggrund dannedes Foreningen Ulvetid. En forening der klart er tilhænger af, at ulven skal have en naturlig plads i den danske natur, upåagtet at der er udfordringer, som samfundet skal håndtere.
Foreningen Ulvetid har fulgt og kommenteret ulvedebatten på saglig vis og har deltaget i diverse debatter og paneldiskussioner. Vi arbejder for en seriøs håndtering af forvaltningen af vores natur, hvor ulven får den plads, den rettelig har krav på!
Vi mener, at retten nu må markere, at selvtægt og ulovligheder ikke hører til i en civiliseret retsstat. En klar dom med en markant imødekommelse af anklageskriftet, bør blive et vendepunkt, der højner debatniveauet, så politikere ikke fristes til at løbe med den spontane folkestemning for på den konto at underminere ellers fornuftig lovgivning.

En utvetydig dom til ulvens fordel, vil sende et klart signal om vigtigheden af, at den danske forvaltningsplan skal bygge på de internationale direktiver, der beskytter ulven. I modsat fald vil der fortsat være åben for useriøs debat, og svage sjæle vil kunne fristes til selvtægt og ulovlige ulvedrab fremover.

Foreningen Ulvetid vil følge sagen tæt, og være til stede i den fremtidige ulvedebat. Aktuelt med en manifestation på torvet i Herning fredag eftermiddag fra kl. 13, udstilling, taler, musik og ulvesange skrevet til lejligheden.
Foreningen Ulvetid