Fra foreningen Ulvetids side må vi på det skarpeste fordømme udtalelser fra Storm Balderson som værende en repræsentant for ulvetilhængerne. Dette er absolut ikke tilfældet. Hvad Storm Balderson udtaler sig om, er hans mening og ikke foreningens. Vi går ind for et sobert sprog og en saglig debat om ulve. Journalist Erik Poulsen er hurtigt ude og udråber Storm Balderson som repræsentant for ulvetilhængerne. Denne udtalelse står helt for Erik Poulsens egen regning. Det har intet med os at gøre.
Foreningen Ulvetid