Formanden bød velkommen til mødet og deltagerne præsenterede sig for hinanden.

Formanden startede med, at fortælle om den turbulente tid der havde været i foreningens første år. Men også at der nu har været ro på et stykke tid og at vi som forening har fået sat nogle meget vigtige ting i værk, som ikke er helt afsluttet endnu. Vi kan derfor ikke fortælle om det fulde omfang af dette stadig. Men vi er sikre på, at det er godt for ulvene og godt for foreningens videre arbejde.

Desuden er vi nu gået ind i retssagen og har sendt et direkte skriv til både anklageren og statsadvokaten om det bekymrende i, at en dommer og nogle domsmænd skal sidde og afgøre naturvidenskabelige ting. Det er ikke op til domstolene at vurdere om ulvene er ulve.

Vi arbejder desuden på at henvende os til EU-parlamentet om et samarbejde med dem, vi har en god kontakt der, vurderer vi selv.

Vi har ligeledes taget kontakt til flere forskellige organisationer i udlandet. Der også kæmper for ulvene. I første omgang har vi fået kontakter i Sverige, Finland, Spanien og Tyskland og flere kommer til.
Vi tror på,at jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi. Og vil vi få.

Vi har desuden flere gode resursepersoner der arbejder med fra sidelinjen.

Efterfølgende fremlægger vores kasser Dorte Feddersen foreningens regnskab som viser et overskud, det godkendes af forsamlingen.

Efterfølgende er evt så på programmet, hvor Esther lægger ud med at snakke om hvordan vi skaffer flere medlemmer. Der er flere forslag. Men bred enighed i, at vi skal have fat i de unge. Derfor vil der blive nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med hvordan vi får gang i nogle tiltag i forhold til skolerne. I første omgang vil fokus være rettet på Folkeskolen og efterskolerne.  Gunner Kjerulff Poulsen vil sidde i denne gruppe sammen med Vibeke Eis. De er lærere begge to. Ideer modtages gerne.
Der skal laves materiale til foredragsvirksomhed på institutioner og skoler, så vi kan få budskabet ud om den betydning ulven har i naturen: Plancher, billeder animationsfilm osv

Endvidere blev der snakket om, at foreningen skulle være mere organisatorisk og at alle i bestyrelsen skulle kende deres nøjagtige rolle og arbejde sammen som en helhed. Det var positivt at møde hinanden og få sat ansigt på.

Som forening var der også enighed om, at der skal arbejdes mere sammen med andre naturorganisationer. Samt at, det tilstræbes et endnu tættere samarbejde med nuværende resurse personer og samtidigt tilstræbes at inddrage nye og flere resursepersoner, gerne nogle kendte der vil støtte os i arbejdet. Og være med til, at tegne Ulvetid ude i det offentlige rum.

Der var også enighed om ,at der skal holdes møder med eksperter om, hvordan vi takler det, at leve sammen med ulvene i kulturlandskabet og hvordan vi kan får fakta ud i medierne. Samt møder om andre vigtige ting, så sagligheden og den faktuelle viden kan møde konspirationsteorierne.

Tak for et godt og konstruktivt møde med positiv indstilling og gåpåmod…
Vi tror på Ulvetids fremtid og at vi er styrket.

Vibeke Eis