Årligt møde hos European Alliance for Wolf Concervation (EAWC) d. 7 juni 2019 i Helsinki

Mødet blev afholdt hos den finske ulvegruppe Luonto-Liiton sisiryhma (The Wolf Action Group, Finland)

Fra Foreningen Ulvetid deltog Ole Pedersen.

EAWC er en åben organisation, som alle der kæmper for ulven kan blive medlem af. Der er intet kontingent. Det eneste der kræves er at man tilslutter sig deres regelsæt, som jeg ligeledes stadig venter på.

EAWC er 4 år gammel og har løbende fået flere medlemmer.

Det overordnede mål for EAWC er at kæmpe for ulven, dels ved at hjælpe hinanden på tværs af grænser og dels ved lobbyarbejde i EU.

Det blev på mødet understreget at det var absolut nødvendigt at arbejde med EU, da både jagt- og landbrugsforeninger foretog målrette lobbyarbejde mod ulven.

EAWC har haft deres første møde med EU, som var yderst lydhør for argumenter der var modsat rette dem de fik fra jagt og landbrug.
20 juni rejser et at EAWC’s bestyrelsesmedlemmer til Belgien hvor han skal bane vej for et møde i EU med fårehyrder fra Tyskland, Østrig og Spanien, som absolut ikke ser ulven som et problem. Blandt deres metoder til at holde ulven på afstand brugte de hyrder og hunde.

Der kom en del interessante forslag og oplysninger:

  • Formanden for EAWC oplyste at EU’c miljøkommisær har udtalt ”Vi skal finde veje at leve med store rovdyr”
  • Fra Wolf ActionGroup var der forslag om at arbejde på en ”grøn” korridor så finske ulve havde mulighed for at vandre til den Svensk-Norske bestand, for at løse indavlsproblemet. Der var dog ingen konkrete planer for hvordan dette skulle udføres i praksis
  • Det blev også nævnt at der var lavet eksperimenter, hvor hunde blev brugt til at indikere ulv, eller ikke ulv, i stedet for DNA test. Fordelen er naturligvis at man får svaret omgående og ikke skal vente flere uger.
  • Vi bør nok tage en snak med WWF Danmark. Flere fra de andre lande kunne berette om at WWF var aktive aktører på banen i ulvedebatten
  • Vi havde en debat om ”problemulve” Formanden for EAWC er stærk fortaler for at ”problemulve” ikke må skydes, da han mener det er en glidebane. Når der først er givet tilladelse, vil det næsten altid medføre at der åbnes op for flere tilladelser. Han foreslog at man kunne skyde ”problemulve” med gummikugler.
  • Vi griner nogle gange af forslag om at hjælpe fåreavlerene med at opsætte ordentlige ulveafvisende hegn. I Tyskland findes en organisation Wikiwolfs (wikiwolfs.org). Det er en organisation hvor frivillige hjælper med at sætte hegn op. Ifølge de personer der har deltaget i projektet giver det en helt anden og åben debat om ulven, med de fåreavlere der modtager hjælp.

Vi sluttede dagen med gennemgå udkastet til et manifest ”Helsinki manifesto on the urgent need to improve the current international legislation enforcement for wolf protection in Europe”.

Tanken er at når manifestet er skrevet rent, tilbydes så mange ulvevenlige organisationer som muligt at underskrive manifestet.