Foreningen Ulvetid har politianmeldt Storålam

Anmeldelsen blev afleveret på Holstebro politistation d. 4. oktober af vores Formand Esther, som sikrede sig at få en kvittering for modtagelse af anmeldelsen.

Efterfølgende har vi skrevet til Hestens Værn og Dyrenes Beskyttelse med henblik på at få sikret de tre ponyer der stadig går rundt i et ulveområde uden hegn ned mod åen.

TVMV er kontaktet. Vi afventer de kontakter os igen.

Følgende er sendt til Holstebro Dagblad:

Foreningen Ulvetid har politianmeldt Storålam.

Baggrunden for anmeldelsen skal findes i den seneste tids mere eller mindre direkte antydninger af at det er ulve der står bag et angreb, hvor Jørgen Blazejewicz mistede tre ponyer. Vi kan naturligvis ikke afvise at det er ulve der har været på spil, men til trods for der endnu ikke foreligger DNA resultat, som kan be-eller afkræfte om det er ulven, der står bag angrebet, udtaler Jørgen Blazejevicz at han mener det er ulven. Alt andet lige mener vi han dømmer ulven på forhånd, i noget der minder om en standret.

Efterfølgende har det vist sig at de tre ponyer, som Jørgen Blazejewicz kalder heste, formodentlig for at øge dramatikken, ikke er dræbt på en gang, men ”løbende” selv om det fremstilles som om ”ulven” har dræbt 3 ”heste” på én gang. Vi tror formålet er at gennemhulle det faktum, at ulve ekstremt sjældent angriber heste.

Der har tidligere fundet ulveangreb sted på husdyr på samme fold.

Hver gang stiller Jørgen Blazejewitcz sig selv i offerrollen, og som medlem af foreningen Ulvefrit Danmark ”gør han sin pligt” at tilkalde medierne, som villigt bringer historien om ”formodet ulveangreb” på den mest mulige dramatiserede måde.

Det undrer os at ingen til dato har stillet spørgsmålet, om ulvene mon kommer ind over Lilleå. Her er et stykke på 150-200 meter helt uden hegn – ikke bare en enkelt tråd. Folden står piv åben mod et område hvor ulvene jagter krondyr.

Der går stadig ponyer på området, stadig helt ubeskyttet.

Hertil kommer at Jørgen Blazejewitcz tilsyneladende ikke bekymre sig så meget om sine dyr som han giver udtryk for. Ponyer skal tilses dagligt. Det må vi konstatere langt fra er tilfældet. Vildtkonsulenten konstaterer der ligger et ponykadaver der er mindst en uge gammelt. Det kalder på en forklaring. Yderligere rapporterede Jørgen Blazejewicz der manglede to ponyer. Disse forsvundne ponyer har givet anledning til mange teorier. Vi kan røbe at ponyerne aldrig har været forsvundet. Resterne af ponyerne ligger på selv samme område, som de 3 døde ponyer. De har været døde i længere tid end de tre øvrige. Tilsynet med ponyerne må siges at være yderst lemfældigt.

Foreningen Ulvetid og nogle af vores samarbejdspartnere er godt trætte af denne ensidige dækning af begivenhederne. Sagen bringes ud af proportion idet medierne stiller sig villigt til rådighed for at få ”sensationen”, uden at undersøge hvad der er den egentlige grund for de gentagende angreb.

Det er almindelig viden, at risikoen for ulveangreb på et område forøges dramatisk når der først har fundet et angreb sted.

Ulvetid har derfor politianmeldt Storålam for overtrædelse af:

Dyreværnsloven §1 Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

 Bekendtgørelse af lov om hold af heste § 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

 Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr § 3 Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.

Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr §9 Døde produktionsdyr, der opbevares på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald, jf. dog stk. 2-5

Hvert af ovenstående lovbrud er begrundet i anmeldelsen.

At de to kadavere af de ”forsvundne” ponyer blev fundet, kan vi takke Bjørn Holmskjold for. Bjørn vandrer rundt i Stråsø og ser på forholdene. Han opdagede de to kadavere på en af disse ture. Ulvetid har modtaget dokumentation fra Bjørn som beviser både fundet af kadaverne og det manglende hegn ved åen. Yderligere har Bjørn fundet og dokumenteret endnu et hul, der klippet i hegnet. Hullet er stort nok til en ulve kan komme igennem.

Det er vores håb at få opmærksomheden i offentligheden rettet mod de omstændigheder der hersker i området, så ulveangreb og formodede ulveangreb ikke bliver fremstillet ensidigt, som de gør for nuværende, og alene gør ulvene til skurken.

Desværre har ingen medier reageret på vores henvendelse. Der er nok ikke salg i fakta, kun døde dyr og ”blodtørstige” ulve.