Foreningen Ulvetid har længe haft et ønske om at etablere et internationalt samarbejde med foreninger og organisationer, som i lighed med Ulvetid, ønsker at fremme ulvens tilstedeværelse via fredelig sameksistens med mennesker i Europa. Vi har derfor rettet henvendelse til en række organisationer og foreninger i forskellige lande, med henblik på at få etableret et samarbejde.

Som en direkte følge heraf, har vi nu fået etableret et samarbejde med Lobo XXI i Spanien.

Foreningen Lobo XXI kæmper for ulven i fyrstendømmet Asturien, som er en selvstyrende enhed i det nordlige Spanien. Det gør de ved at arrangere forskellige arrangementer, demonstrationer, marcher osv. Ud over at kæmpe for ulven, fokuserer de også på forurening, som er et stort problem i området, samt samarbejder med dyrebeskyttelses foreninger, udfører strandrensning o. lign.

Susana Gomez arbejder intensivt på at involvere de unge i arbejdet på alle planer, fra skoleelever til biologistuderende. Dette er med til at give mere energi og effekt på deres arbejde og mål.

Vi skal nok løbende oplyse og informere mere om dette samarbejde.

Vi er yderligere i kontakt med en række andre mulige samarbejdspartnere, som vi løbende håber at etablere et samarbejde med. Dette vil der selvfølgelig bliver informeret om

Hvis man er i tvivl om noget og har spørgsmål til dette samarbejde, er man meget velkommen til at kontakte os på info@ulvetid.nu