1 og 2 har vi..

  1. Godkendelse af sidste referat fra den ekstraordinære GF. Referatet blev godkendt.
  2. Formandens beretning:

Ole fortæller om året der gik.

Det er lang tid siden vi har holdt det sidste møde. Thomas forlod foreningen pga intern utilfredshed med arbejdsgangen. Klaus trådte ind i bestyrelsen og vi måtte senere ekskludere ham pga illoyalitet. Esther trak sig under pres fra resten af bestyrelsen og deltager ikke i GF i dag.  Bjørn Holmskjold måtte vi stoppe samarbejdet med pga hans rabiate tilgang til andre mennesker.

Vi holder Skypemøde, det er en god løsning når vi bor så langt fra hinanden.

Vi havde en tur til Skandinavisk Dyrepark, det var en rigtig god og lærerig tur.

EAWC er vi medlem af og har et godt samarbejde. Et europæisk samarbejde omkring ulvens overlevelse i Europa. Det er vejen frem.

Vi var til stede i Viborg til retssagen hvor Troldtoft fik sine 40 dages betingede dom.

Vi har lavet en del politianmeldelser bl a Jørgen Blazejewitchz for manglende tilsyn med sine får og ponyer. Ligeledes Andreas Aabling og Grethe Anæus for at opfordre til at udrydde ulvene.

Der florede flere røverhistorier en overgang uden hold i virkeligheden. Troldtofts røverhistorie med ulve der ikke var sky og lå på lur efter ham når han gik på jagt. Jacob Christensens røverhistorie om ulve der kom indenfor rækkevidde af 20m uden at flytte sig og var svære at jage væk for at komme tilbage med forstærkning samt forfølge ulven 7 km i mørke på ATV og til sidst en historie om ulve der kom ind på en gårdsplads og ikke var sky.

Kommunikation med NST over arrangementer i området. De overholder ikke loven mht til at beskytte ulvene efter vores mening.

Vi har lavet et foredrag om ulve vi ikke kan komme til at afholde pga corona. Vi har været på zoom og holde foredrag for jurastuderende på Aarhus universitet.

Ole har været på tv2 news. Der er holdt samråd omkring ulven og de deltagende politikere der deltog anede intet om ulv og kørte mødet på uvidenhed, frygt og had.

Møde i Hjøllund plantage med Wermelin der udråbte en ny ulvezone pga to fastboende ulve. Disse to ulve er nu forsvundet.

Ulvene forsvinder, vi reagerer på det og sender en klage først til MST, dernæst ministeren og tilsidst EU.

  1. Spørgsmål til formandens beretning:

Ingen spørgsmål

  1. Regnskab ved Dorte

Vores udgift til T shirt er lidt svært at holde styr på. Edith har dem liggende og vi skal have dem talt. 17 har Edith liggende.

Vi delte T shirts ud til børn i Viborg med stor succes, de var af en ringere kvalitet.

Regnskabet godkendt

  1. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægter. Kassereren kan ikke sidde eksternt, men skal sidde i bestyrelsen.

Bilagskontrollant vælges på GF. Nye vedtægter gælder fra GF. Vi vælger en bilagskontrollant der skal kontrollere kassereren.

  1. Valg af bestyrelse.

Edith modtager genvalg og Dorte modtager ikke genvalg.

Forslag Loius Lawaetz, Helle Juntermanns,

Forslag til suppleant

Andreas Sigaard

Janni Holme

Preben Andersen

Bilagskontrollant Gunner Poulsen

  1. Fastsættelse af kontingent 180 kr pr år. Ændringer kan foretages næste år.
  2. Godkendelse af reviderede vedtægter. De er godtaget.

Den nye bestyrelse er:

Formand: Ole Pedersen

Næstformand: Marianne Peiper

Kasserer: Dorte Feddersen med bilagskontrollant Gunner Poulsen

Sekretær: Edith Birk Mortensen

Presseansvarlig: Vibeke Eis

Menigt medlem og praktisk gris: Ulla Andersen Schmidt

Menige medlemmer: Helle Juntermanns og Louis Lawaetz

Suppleanter: Andreas Sigaard, Janni Holme og Preben Andersen.

Jerlev den 26/9 2020

Vibeke Eis