Kilde: NDR.de 5. marts. 2019

Siden ulvenes genindvandring i Niedersachsen, beskæftiger husdyrholdere efter angreb på husdyr og samfundet som helhed sig hver gang med spørgsmålet, om det er begået af en ulv eller en hund, ja måske en hybrid – altså en vild krydsning mellem begge dyr.

Tirsdag den 5. marts 2019 slog Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung i Frankfurt i fast, hvor utypisk en sådan forbindelse mellem beslægtede arter i virkeligheden er. “Vi har ingen population af hybrider i Tyskland,” udtalte Carsten Nowak, leder af Senckenberg-Gesellschaft’s genetiske informationscenter.

I Frankfurt undersøges også alle DNA-prøver fra Niedersachsen med henblik på at klarlægge, om et angreb på husdyr er forvoldt af en ulv. Derudover betegnes “pseudo-eksperters” udsagn om, at der i Tyskland eksisterer mange hybrider som noget “hårrejsende sludder og vrøvl”. I denne sammenhæng bygger Senckenbergs eksperter på genetiske undersøgelser af prøver, som Instituttet har foretaget i forbindelse med ulvemonitoringen i hele Tyskland.

Data-analyserne viste, at den såkaldte hybridniseringsrate, altså antallet af påviste hybrider mellem ulve og hunde, ligger på under én procent. “Ulve er de facto ulve,” udtalte Carsten Nowak. Påvisningen af genetisk rene ulve er blandt andet så vigtig, når det kommer til at håndtere dyr, som har angrebet får eller andre husdyr. “Ulve er totalfredet. Det er hybrider ikke,” udtalte Volker Mosbrugger, som er direktør for Senckenberg.

Ifølge Senckenberg-eksperternes undersøgelser vil ulve typisk jage hunde bort eller endog dræbe dem. Senckenberg-Gesellschaft er kommet frem til, at der formodentlig kun eksisterer én enkelt hybrid, og det er i Thüringen. Siden år 2000, da de første vilde ulve blev født efter ulvens genindvandring i Tyskland, har der kun været påvist to tilfælde af hybrider. I disse to tilfælde, i 2003 i Sachsen og i 2017 i Thüringen, har en hunulv slået sig ned i et territorium uden at kunne finde en hanulv. I Sachsen blev hvalpene indfanget og holdt i et indelukke. Ifølge pressemeddelelser var hvalpene så stressede, at de døde i løbet af et år. Hybrid-hvalpene i Thüringen blev skudt på nær én enkelt.

Dette har i lighed med nedskydningen af “Kurti” og den planlagte og nu tilladte jagt på Rodewald-ulven i Niedersachsen ført til heftige diskussioner. Argumentet fra Thüringens miljøministerium lyder, at krydsninger mellem hunde og ulve, truer beskyttelsen af ulven som art.