Politidirektøren

Midt- og Vestjyllands Politi

Stationsvej 74

7500 Holstebro

Anmeldelse af overtrædelse af straffelovens bestemmelse om offentlig tilskyndelse til forbrydelse, samt bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (Artfredningsbekendtgørelsen)

 

På vegne af foreningen Ulvetid, beder undertegnede hermed politiet om at foretage efterforskning med henblik på tiltalerejsning eller tilkendegivelse af bødeforelæg mod

Keld Nyhus Andersen

Teglgårdsparken 37

8882 Fårvang

 

for formodet overtrædelse af straffelovens § 136 stk. 1[1], idet anmeldte på Facebook gentagende gange har oprettet opslag som opfordrer til at komme ulve til livs, uagtet ulven er total fredet.

Samt formodet overtrædelse af Artfredningsbekendtgørelsen § 10 1)2 idet anmeldte i en video, vist i DR, fortæller at han har hjulpet en kammerat med at brænde en død ulv i et halmfyr.

Keld Nyhus Andersen anvender foruden sit eget navn, også Ejvind Andersen, i debatterne på Facebook. Dette alias, anvender han når Facebook på grund at grov retorik lukker hans konto i en periode. Dette fremgår af Bilag 1.

Faktiske omstændigheder

 1. Keld Nyhus Andersen, alias Ejvind Andersen, har i et svar til et opslag op på Facebook, anvist hvordan man kan skyde en ulv i maven med fuldkappet ammunition. Formålet med denne handling skulle angiveligt være at skyde ulven igennem maven, så ulven vil overleve nogle dage, og dø et sted langt fra hvor den blev skudt. Fuldkappet ammunition vil gå lige gennem dyret. (Bilag 3)
 1. I en anden tråd på Facebook skriver Keld Nyhus Andersen alias Ejvind Andersen at det er i orden at bryde loven og skriver direkte han vil skyde ulven. (Bilag 4)
 1. I et opslag på Facebook stiller Keld Nyhus Andersen nogle ”spørgsmål”, som kun kan opfattes som anvisninger og opfordringer til at dræbe ulve. Han skriver:

Kan man blive straffet for at skrive man syntes alle ulve i dk skal skydes og brændes?

Kan man blive straffet for at fortælle hvordan man kan smitte en ulv med skab?

Kan man blive straffet for at fortælle hvordan man kan give ulven noget at spise den ikke kan tåle? (Bilag 5)

 1. På et opslag i Facebook foreslår Keld Nyhus Andersen at oprette opsamlingssteder, hvor man kan indlevere ræve, der er døde af skab, for derefter at køre dem til et sted hvor ulvene muligvis vil æde dem og blive smittet med skab. (Bilag 2)
 1. I en video vist på DR udtaler Keld Nyhus Andersen at han har hjulpet – en nu afdød kammerat der havde skudt en ulv – med at brænde ulven af i et halmfyr. Udtalelsen er dokumenteret i videoklippet i dette link:

https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=1618998666&attachment_id=2608020912843039&message_id=mid.%24cAABa9WMJbZl7ZFmPVl1MxQagRJc0

Overtrådte bestemmelser

 

Vi mener, at der er tale om en overtrædelse af:

 1. straffelovens § 136 stk.1, idet:

De direkte og indirekte opfordringer til at dræbe ulve:

  • ved at skyde dem i maven med fuldkappet ammunition
  • lægge rævekadavere, inficeret med skab ud i områder der er kendt som ulve revir
  • skyde og brænde ulve
  • lægge forgiftet kød ud til ulvene

hver især udgør en opfordring til at udføre en, i forhold til Straffelovens § 136 stk. 1 er ulovlig.

 1. Artsfredningsbekendtgørelsens §10, idet anmeldte i en video selv beretter han har deltaget i at transportere og brænde en ulovlig nedlagt ulv.

Det skal understreges, at ulven er fredet i EU i henhold til habitatdirektivets artikel 12, hvorefter ulve i Danmark er på habitatdirektivets bilag 4. EU’s habitatdirektiv er implementeret i dansk lovgivning ved kapitel 3 i Artsfredningsbekendtgørelsen.

Underretning

 

Foreningen Ulvetid ved formand Ole Pedersen beder om at blive underrettet om sagens forløb, herunder fremsendelse af anklageskrift, dom eller tilkendegivelse af bødeforlæg og vedtagelse. Hvis der ikke sker tiltalerejsning i overensstemmelse med politianmeldelsen, bedes om at foreningen Ulvetid også underettes.

Al korrespondance i sagen bedes sendt til foreningen Ulvetid på e-mail: ole.bastian@adslhome.dk

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

V/Formand

Ole Pedersen

Maglemosen 1

4070 Kr. Hyllinge

[1] LBK nr 976 af 17/09/2019, Straffeloven.  2 BEK nr 1466 af 06/12/2018

Denne anmeldelse ligger hos anklageren (Sidste forespørgsel, august 2021)