Politidirektøren

Syd- og Sønderjyllands Politi

Kirkegade 76

6700 Esbjerg

Kirke Hyllinge d. 23.01.2020

ANMELDELSE

På vegne af foreningen Ulvetid anmelder undertegnede hermed Andreas Åbling Petersen, Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, Løgumkloster for overtrædelse af Straffelovens § 136 stk. 1, idet han i et læserbrev under titlen ”Skyd ulvene” i dagbladet Jydske Vestkysten d. 22. 01.2020 skriver: ” vil jeg for at beskytte de indhegnede tamdyr, som jages, skambides og dræbes af ulve, fortsætte med at opfordre jægerne til at skyde alle ulve i hvert fald i Jylland og begrave dem”.

Der er ikke fastsat jagttid på ulve i Danmark, idet ulven er fredet i EU i henhold til Habitatdirektivets Artikel 12 og Habitatdirektivets Bilag 4. EU’s habitatdirektiv er implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

Overskriften ”Skyd ulvene” såvel som opfordringen til jægerne om at skyde et fredet dyr er en således en overtrædelse af Straffelovens § 136.

Herunder gengives den fulde ordlyd af læserbrevet:

”Skyd ulvene”

21 jan. 2020

Andreas Åbling Petersen, Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, Løgumkloster

Læserbrev: Jeg har set i medierne, at der mange steder i verden gøres en stor indsats for at genoprette biodiversiteten, hvor den har lidt skade, forårsaget af klimaændring, naturkatastrofer eller menneskeaktiviteter.

Biodiversitetsforringelsen er sket mange forskellige steder, hvis det drejer sig om en ø, hvortil den der uddøde dyreart ikke af sig selv kan indvandre, kan man udsætte dyr af arten, som er indfanget andre steder.

Ulven har som art på grund af menneskeaktiviteter været udryddet i Danmark i mange år. Nu er den så af sig selv indvandret i Danmark til stor glæde for mange, som ønsker, at den oprindelige biodiversitet skal genskabes.

Glæden kommer i medierne til udtryk fra personer i hele Danmark, måske mest fra Sjælland. Men desværre for sjællænderne er Sjælland en ø, hvortil ulven ikke ved egen hjælp kan indvandre. Jeg vil derfor foreslå, at der hurtigst muligt indfanges nogle avlsdygtige eksemplarer af ulvearten, hvor de findes, som så kan udsættes på Sjælland, for at den oprindelige biodiversitet også der kan blive genoprettet.

Men muligheden for at genskabe den rigtige oprindelige biodiversitet kan jo ødelægges af invasive arter som for eksempel mårhunden, og især af den mest skadelige invasive art, mennesket, som har ændret så meget på forholdene for eksempel med byggeri af byer og anlæg af infrastruktur og indhegninger, at det ikke mere er muligt at genskabe den oprindelige biodiversitet. Og da det er håbløst at foreslå at udrydde den invasive menneskeart, vil jeg for at beskytte de indhegnede tamdyr, som jages, skambides og dræbes af ulve, fortsætte med at opfordre jægerne til at skyde alle ulve i hvert fald i Jylland og begrave dem.”

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Næstformand

Ole Pedersen

Maglemosen 1

4070 Kr. Hyllinge

Anmeldelsen blev bragt i dagbladet BT Klik her: 

Andreas Åbling Petersen blev idømt en bøde på 8000 kr.