SVAR FRA JACOB ELLEMANN-JENSEN finder du nedest på siden

Kære Jakob Ellemann-Jensen

 

Jeg skriver til dig i din egenskab af Miljø- og Fødevareminister, da jeg med stor interesse har læst det åbne brev af 17. maj 2018, stilet til dig fra foreningen Ulvefri Danmark.

Selv om jeg er ret sikker på at du har gennemskuet det åbne brev fra Ulvefri Danmark, mener jeg det er vigtigt at disse påstande, som savner reel dokumentation, ikke står uimodsagt.

Det er ganske åbenlyst at brevet beskriver hele situationen omkring ulvene i Danmark på en hel horribel måde, der savner dokumentation.

Generelt kalder man ulve for ulvehybrider. Denne påstand er i modstrid med hvad Naturstyrelsen og DCE har analyseret sig frem til. Senchkenberg Instituttet i Tyskland har oven i købet dokumenteret der er tale om ulve.

Årsagen til Ulvefri Danmark konsekvent benytter betegnelsen, ulvehybrid er sandsynligvis, at hvis der er tale om hybrider, vil det være nemmere at se bort fra fredningen og give tilladelse til en bortskydning.

Ulvefri Danmark undsiger hele det etablerede system, og antyder at DCE, Naturstyrelsen, samt en lang række forskere og eksperter har sat en stor sammensværgelse i gang, og anklages for misinformation af ministeren

Jeg savner dokumentation for disse horrible påstande.

Det er bemærkelsesværdigt at Ulvefri Danmark ikke har opbakning fra nogen etablerede forskere eller eksperter, tvært imod.

Jeg skal ikke trætte dig med at modsige alle det faktuelt forkerte påstande der fremsættes, men blot tage fat i nogle enkelte:

 Ulvefri Danmark skriver om: områder der er overtaget af ulvehybrider.

Det er bevist manipulation. Der er ingen der har overtaget noget.

 

Ulvefri Danmark skriver: Vi undrer os meget, når der bliver sagt, at det er EU der har forbudt at jage ulvehybriderne. Det er ikke korrekt. I Letland og i Sverige skyder man rask væk ulve og ulvehydrider. Det kan ikke være noget problem at udtage Danmark af forordningen.

Her nævnes Letland og Sverige. Letland har fået en speciel aftale med EU da de blev optaget, Sverige har i høj grad et problem med deres, ifølge EU ulovlige licensjagt. Og det vil ikke være muligt for Danmark at få en samme ordning som Letland, da vi allerede har underskrevet aftalen med EU.

Ulvefri Danmark skriver:  Alle ulvehybrider som har mistet deres naturlige skyhed og kommer tættere end 300 m på bebyggelse og husdyrfolde, må aflives af jagtlejer, ejer eller jægere, som er blevet bedt om at assistere beboerne.

Alle ulvehybrider som truer, hunde, husdyr og selvfølgelig mennesker, må aflives uden varsel og uden at man skal søge om det.

Det er i direkte modstrid med habitatdirektivet

 

Ulvefri Danmark skriver: Vi er desværre overbevist om, at kommer der ikke klare regler

Reglerne er helt klare, De fremgår af Habitatdirektivet hvor det er beskrevet i detaljer. Miljøstyrelsens Forvaltningsplan for ulv i Danmark beskriver ligeledes EU’s klare regler på området

 

Ulvefri Danmark skriver: Når mennesker bliver truet på deres liv og deres hunde og husdyr bliver lemlæstet og dræbt, så er det deres livsgrundlag de mister.

Her savnes dokumentation. Ingen mennesker er blevet truet af ulve i Danmark. Ingen hunde er blevet angrebet af ulve i Danmark. Ulvene har ikke dræbt et eneste får, som gik bag et funktionsdygtigt ulvesikkert hegn.

 

De to personer, som har skrevet i brevet, har jeg ikke mange kommentarer til, ud over Jens Ejner Rasmussen mener han som jæger er klogere end alle forskere og eksperter, tilsammen. Man kan undre sig over han skriver at Espen Lunde Larsen ingen forståelse havde for selvtægt. Selvfølgelig har han ikke det. Det ville jo være en kæmpe skandale såfremt en minister propaganderede for selvtægt. Til sidst vil jeg nævne Jens Ejner Rasmussen manipulation med tal. Han påstår der er 30 ulve i Danmark. Det kræver dokumentation. Han sammenligner Jyllands areal med Sveriges Areal. Han ”glemmer” at de ulve der lever i Sverige kun lever i en meget lille del af landet.

Det står uklart for mig hvad Ulvefri Danmark vil med deres åbne brev. I virkeligheden er der ikke meget vi kan gøre i Danmark. EU´s Habitatdirektiv åbner ikke op for lempelser i retning af at indfange eller skyde ulve i Danmark. Så sent som den 16. maj 2018 var emnet til debat i EU, som endnu en gang afslog at ændre så meget som et komma i direktivet.

Jeg håber, som jeg skrev indledningsvis, at dette brev i virkeligheden er overflødigt. I modsat fald beder jeg dig undersøge alle disse ubegrundede og udokumenterede påstande.

Denne henvendelse sendes ligeledes til samtlige miljøordfører i Folketinget.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

SVAR FRA JACOB ELLEMANN-JENSEN

Kære Ole Pedersen

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har bedt mig takke for og besvare din e-mail af 26. maj 2018 om det åbne brev til ministeren fra Ulvefrit Danmark af 17. maj 2018.

Vedhæftet er ministerens svar af 14. juni 2018 på det åbne brev fra Ulvefrit Danmark.

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af ulv tager udgangspunkt i den faktuelle viden, som ministeriet bl.a. får fra forskerne, Naturstyrelsens ulvekonsulenter, der behandler sager om husdyr nedlagt af ulv, samt fra vores europæiske nabolande.

Miljøstyrelsen har pr. 1. november 2017 indgået aftale med Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, Aarhus, om overvågning af ulve. Overvågningen skal give myndighederne et endnu bedre grundlag at forvalte ud fra.

Miljø- og Fødevareministeriet kan oplyse, at den centraleuropæiske ulvebestand er analyseret og fundet at være en ren ulvebestand.

Med venlig hilsen

Susanne Mikkelsen
Chefkonsulent
sumik@mfvm.dk

ministeren@mfvm.dk (ministere
Fra: Ole Pedersen (ole.bastian@adslhome.dk)
Titel: Ole Pedersen – Åbent brev fra Ulvefri Danmark
E-mailtitel: Åbent brev fra Ulvefri Danmark
Sendt: 26-05-2018 22:03:48