Åbent Brev til Jacob Ellemann-Jensen om ulve vs. Får i Stråsø Plantage

 

  1. 11-05-2019

Kære Jacob Ellemann-Jensen

Jeg skriver til dig i din egenskab af Miljø- og Fødevareminister, på grund af dine udtalelser på TV2 News d. 9. maj 2019

Desværre er alle blå partier tilsyneladende modstandere af ulvens tilstedeværelse i Danmark. Nogle politikere især, dem fra Dansk Folkeparti fremsætter nogle faktuelt forkerte påstande.

Det er helt i orden at være mod ulve i Danmark, men det er ikke i orden når folketings politikere udtaler sig skråsikkert om noget de med al ønskelig tydelighed ikke har begreb om.

Den slags har jeg da heldigvis ikke oplevet fra din side. Når jeg skriver til dig er det fordi, det for mig ser ud som om du ikke får alle oplysninger om problematikken med ulveangreb på husdyr.

Til gengæld finder jeg din bemærkning, om at det er nemt at udtale sig om ulvene i Jylland når man sidder på Christiansborg, noget uheldig. Danmark er ét land, og både politikere og andre har meninger om ting i andre områder af landet, selv om man ikke selv er direkte påvirket. Eksempelvis forstår jeg da godt de mennesker der får problemer med støjen fra F35, selv om det er i Jylland.

I Tyskland og Sverige anvender man ulveafvisende hegn i stort omfang. Et ulveafvisende hegn er ikke en 100% garanti for at en ulv ikke kan komme ind, men det øger sikkerheden for husdyrene markant. Naturstyrelsen har da også slået fast at disse hegn virker.

Mange fåreavlere viger tilbage fra at anvende sådanne hegn, angiveligt fordi der ikke er penge til det, selv om Naturstyrelsen yder tilskud. En anden grund til man ikke ønsker at sætte disse hegn op, er at det kræver noget mere vedligehold end traditionelle hegn. Nogle mener ikke vi skal hegne hele Danmark ind. Fakta er at hegnene er der i forvejen, men de skal forbedres.

Vi er mange der undre os over modviljen mod at sætte disse hegn op, ikke mindst fordi fåreavlerene meget gerne vil have stemplet ulvene, der går i fårefoldene som problemulve. Årsagen til det, er at Habitatdirektivets artikel 16 åbner mulighed for at regulere ulve der gentagende gange angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger. Betingelsen for at få en sådan tilladelse af Naturstyrelsen er, i henhold til artikel 16, at der ikke findes nogen anden brugbar løsning. Når der ikke anvendes ulveafvisende hegn, er der anden brugbar løsning, og det vil således i praksis ikke være umuligt at få en reguleringstilladelse.

I den aktuelle sag hos fåreavler Jørgen Blazejewicz i Stråsø Plantage, hvor han mistede 26 får i et angreb, fra en eller to ulve, var hegnet sat op og betalt af Naturstyrelsen, da det er på deres arealer Jørgen Blazejewicz’s får udøver naturpleje. Dette hegn Naturstyrelsen opsatte levede op til kravene til ulveafvisende hegn, da det blev sat op.

Problemet er at disse hegn ikke bliver vedligeholdt, og derfor i værste fald ingen virkning har i forhold til at holde rovdyr, herunder ulve, ude.

I det aktuelle tilfælde blev folden, som ikke havde været i brug i lang tid, taget i brug få dage efter offentliggørelsen af ulvens tilstedeværelse i området. Folden var alt andet end egnet til at holde ulve ude. Det undrer mange mennesker hvorfor folden, der ligger meget udsat bliver taget i brug, kun få dage efter det var offentlig kendt der var ulve i området.

Folden var behæftet med flere yderst kritisable fejl:

  • Der var klippet et 90×90 cm stort hul i hegnet
  • Hegnet var undergravet flere steder, formodentlig af de ulve der tidligere opholdt sig i området og som nu er forsvundet sporløst
  • Der var ikke hegn mod åen. En å er ikke en forhindring for en ulv, som kan svømme adskillige kilometer
  • Nederste strømtråd var overbegroet flere steder
  • Øverste strømtråd var defekt og hang ned over trådhegnet, og var således kortsluttet og var dermed reelt uden strøm

Med andre ord var folden på ingen måde egnet til får, når der var ulve i området. Det er i mange menneskers øjne helt uforståeligt at fåreavleren overhovedet ville udsætte sine får for denne risiko. Folden burde være kontrolleret og fejlene udbedret inden den blev taget i brug.

At give ulven skylden er på ingen måde rimeligt. Ulven har stort set fået serveret fårene, da den mere eller mindre kunne gå uhindret ind i folden. Ifølge Naturstyrelsen er denne adfærd fra ulvens side på ingen måde unormal.

Når ulven dræber mange får skyldes det et kendt fænomen ”surplus killing”, som ikke skyldes blodtørst eller afvigende adfærd men den, for ulven, helt unormale situation med mange byttedyr på et lille område, som ikke kan komme væk. Den samme adfærd ses hos flere andre dyr, blandt andet ræven.

Sagt kort. Denne beklagelige hændelse, skyldes en fårefold, som var komplet uegnet, i et område med ulv. Det det burde Jørgen Blazejewicz vide, da han jævnligt har ”besøg” af rovdyr, hvilket ville kunne begrænses betragteligt med ordentlige vedligeholdte hegn med den anbefalede spænding. Jørgen Blazejewicz har på et tidspunkt oplyst hvad det kræver at holde ulve ude af en fårefold, oven i købet dokumenteret på video. Han ved det altså, hvorfor det er helt uforståeligt at han ikke gør noget for at få sine egne hegn i forsvarlig stand. Det taler for sig selv at der i samme område er tre andre fårefolde med vedligeholdte hegn, som ikke har haft angreb af rovdyr.

Der har, ifølge Naturstyrelsen, til dato aldrig fundet et eneste ulveangreb sted på får, som gik bag et funktionsdygtigt ulveafvisende hegn med spænding på, i Danmark.

Jeg håber med denne skrivelse at bibringe lidt mere forståelse for ulvene i Danmark, som på ingen måde har udvist unormal adfærd.

Med venlig hilsen

Medlem af bestyrelsen i Foreningen Ulvetid

Ole Pedersen

Maglemosen 1

4070 Kr Hyllinge