Kære Lea Wermelin

  1. 22.04.2021

Ulve i Danmark

”Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land”. De ord har vi efterhånden hørt nogle gange fra dig. Det er en indgangsreplik du ofte anvender når du får spørgsmål vedrørende ulve.

Når du, som er miljøets minister, udtaler ”Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land”, må man spørge sig selv:

  1. Er det rigtigt, at Danmark er for lille et land?
  2. Hvorfor bliver Lea Wermelin ved med at gentage den samme sætning, når hun bliver spurgt om et forhold, der vedrører ulve?
  3. Er det rimeligt, at Lea Wermelin giver udtryk for en sin holdning til ulvens tilbagekomst?

Ad 1. Det korte svar er: Nej. Det er rent faktisk problematisk, at en minister fremstiller sin personlige holdning til ulven, som fakta. Det er, det der sker når du siger ”fordi, vi er et lille land”. Realiteterne er at:

  • Ulvene er her, altså er der plads. Hvis der ikke var plads, havde de ikke slået sig ned i Danmark
  • Da Forskerne i Århus har udpeget 10 egnede habitater, og udtalt vi rent biologisk, har plads til omkring 100 ulve, virker det mærkeligt at du, som minister for miljøet, vælger at trodse fagkundskaben, og påstå der ikke er plads til ulve i Danmark.

Det er helt i orden du syntes vi ikke skal have ulv i Danmark, men det er ikke i orden du bruger faktuelt urigtige argumenter til at retfærdiggøre din holdning.

  • Tysklands areal udgør ca. 357.000 Km2, og der lever ca. 1000 ulve. Det vil sige i gennemsnit 357 Km2 pr. ulv. Hvis vi skal overføre de tal til Jylland (ca. 30.000 Km2), er der plads til lige godt 80 ulve.

Tyskerne kan med rette påstå, at vi ikke påtager os vores del af ansvaret.

Ad 2. Når du gang på gang starter en samtale om ulve med de famøse ord ”Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land” og man spørger sig selv, hvorfor indleder Lea Wermelin så ofte en samtale om ulve med netop disse ord, kan jeg se to mulige årsager:

  • Du tager afstand fra ulven og ønsker at meddele omgivelserne, at du ikke er ulvetilhænger, og derfor kun ”forsvarer” ulvene, fordi du ikke kan komme uden om det.
  • Du kender effekten af at gentage en påstand. Flere og flere personer, der ikke har den fornødne viden om ulve, til at vide bedre, vil formodentlig – fejlagtigt – tro på at landet er for lille.

Ad 3. Der intet galt i, at du, som politiker, giver udtryk for, at du helst så ulvene ude af Danmark, fordi du mener landet er for lille, forudsat det bliver præsenteret som din holdning og ikke som fakta. Det bliver derimod problematisk, fordi du er Miljøminister og udtrykker dig på en måde, der vidner om du har et naturfjendsk syn på ulven, som er en naturlig del af Danmarks natur.

Det absolut største problem i forbindelse med dine jævnlige udtalelser, om du helt havde været ulven foruden, er, at nogle mennesker vil tage det til sig og føle, at selvtægt kan være i orden, når selv ministeren mener, ulvene ikke skal være i landet.

Jeg siger ikke du opfordrer til selvtægt, jeg siger at dine udtalelser, utilsigtet kan afstedkomme selvtægt.

Du er den tredje Miljøminister i træk, som arbejder på, at få antallet af ulve decimeret eller helt fjernet fra det danske landskab. Du vil overlade til andre og større lande at sikre ulvens overlevelse.

Tænk hvis vi brugte det samme argument, om CO2 udledningen. Vores bidrag til at reducere CO2 udledningen, er i global sammenhæng forsvindende lille. Det ville dog være helt utænkeligt at Danmark intet gjorde for at reducere drivhusgasserne. Det kan, i det lys, være vanskeligt at forstå vi ikke også skal påtage os vores del af ansvaret, når det kommer til biodiversiteten, og sikre ulven opnår en gunstig bevaringsstatus.

Som tingene ser ud i Danmark lige nu, er der ingen myndigheder, hverken Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen, der gør mere end et absolut nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser i forhold til EU. Det skyldes, som jeg ser det, at ministeren og ministeriet ikke påbyder styrelserne at gøre noget effektivt for at sikre ulvene i Danmark.

I følge Habitatdirektivet, er hver enkelt medlemsstat forpligtiget til at sikre ulven opnår- eller forbliver i gunstig bevaringsstatus. I henhold til vejledningen til Habitatdirektivet1 og flere EU-domme2 er medlemslandene forpligtet til – ikke kun at lovgive – men også at sikre loven rent faktisk virker.

Det vi har set til dato, er at Habitatdirektivet stort set er implementeret i dansk lovgivning3 (Jagtloven, Naturbeskyttelsesloven og Artsfredningsbekendtgørelsen).

Der bliver dog intet gjort for at sikre disse implementeringer i lovene overholdes.

Vi imødeser meget gerne din reaktion på ovenstående.

På forhånd tak.

1 Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC

2 Sag C-504/14 (populært kaldet Caretta caretta-dommen) og sag C-674/17 (populært kaldet Tapiola-dommen)

3 Habitatdirektivet Artikel 16 stk. 1 litra d, er ikke implementeret i dansk lovgivning.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Her kan du se Lea Wermelins svar: Miljøminister Lea Wermelins svar på din henvendelse af 22. april 2021