Naturstyrelsen har indbudt Foreningen ulvetid, til at stille med en repræsentant i styregruppen  for NaturNationalPark Stråsø (NNP Stråsø)
Ulvtids bestyrelse har takket ja, og valgt Preben Andersen til at repræsentere os ved NNPmøderne
Preben har nu været til det første møde i Styregruppen for NNP Stråsø, det var et rigtig godt møde efter Prebens mening, alle interessegrupper blev hørt og fik hver især 5 minutters taletid, hvor vi kunne fremlægge vore tanker m.h.t. NNP Stråsø.
Preben startede med at takke på Ulvetids vegne, for at vi var blevet inviteret til at være med i styregruppen, og derefter stillede Preben dem følgende spørgsmål.
En af grundende til at Stråsø skal være NNP er at vi har ynglende ulv i området, det er nævnt i projekt beskrivelsen.
Men siden NST har offentliggjort yngleområdet, har der ikke været ynglesucces.
1. Hvad kommer der til at ske, i den nye NNP mht ulv ?
2. Hvilket juridisk grundlag er der til stede, så folk lader ulvene være i fred, ikke opsøger ulvegrave, ikke forstyrrer ulvene i yngletiden, og hvordan har NST tænkt sig at håndhæve dette ?
3. Hvorfor er kun 50% af ulvens kerneområde indeholdt i NNP området ?
4. Hvordan vil NST sikre sig, at ulvene yngler i Stråsø igen ?
5. Ulvene er stort set væk fra Stråsø pt, er formålet med en NNP så ikke delvist væk ?
6. Hvad har i tænkt jer at gøre med low density arter i NNP ?
Vi har kun to ynglesteder i dk.
Fiskeørn, havørn, ulv osv, vil i prioritere dette og hvordan ?
7. Hvor har man det årlige besøgstal af “turister” i Stråsø fra og har man en forventning om at dette tal vil stige i en kommende NNP Stråsø ?