Foreningen Ulvetid afholdt generalforsamling i Stråsø, lørdag d. 25. september 2021. Vi mødtes dagen før, fredag d. 24. ved frokosttid i shelteret ved Lystbæk. Her spiste vi vores medbragte mad, hvorefter vi gik i gang med Ullas hjemmebagte boller og hjemmebagte chokoladekage. Det må Ulla meget gerne gøre igen.

 Efterfølgende kørte vi ud i Stråsø-området og så den spændende natur. Ved Lærkehøj mødte vi Jens Henrik Jacobsen fra NST, som fortalte lidt om området og hvad der sker lige for tiden.

Turen gik videre til andre spændende og unikke områder, hvor Thomas Boesdal og Søren Krabbe mødte os ved et spændende hedeområde og Thomas fortalte om nogle af de oplevelser han havde haft der.

Om aften havde vi fællesspisning. Maden bestod af Ullas hjemmelavede kartoffelsalat og grillede vi ringriderpølser, som Ulla havde medbragt fra Sønderjylland. Et herligt måltid.

Efter maden gik snakken livligt, og det er ingen hemmelighed at der blev snakket en del om ulv.

Overnatningen foregik i shelteret, for de flestes vedkommende. Der er optaget en video, med ”Nattestemning i Lystbæk” Videoen er sort som natten i Lystbæk, men med en lystig snorken.

Ole, som på grund af en frossen skulder valgte at overnatte på B&B, ankom lørdag morgen ved 8-tiden, med frisk morgenbrød fra bageren i Ulfborg.

Efter et godt morgenmåltid delte vi os op i 3 grupper.

Ullas gruppe kørte til Fejsøhus og gjorde klar til Generalforsamlingen

Nogle kørte en tur i Stråsø sammen med Thomas Boesdal og Søren Krabbe.

Lars Madsen, Preben Andersen og Ole kørte ud til en fårefold vi havde set dagen i forvejen og lavede en video, om det evigt tilbagevendende problem med hegnene i ulveland.

Generalforsamlingen startede kl. 11. Der var nu kommet flere medlemmer til, som ikke havde mulighed for at komme fredag. Generalforsamlingen forløb rigtig godt, i en hyggelig atmosfære.

Vi sluttede efter lidt hyggesnak ved 15-tiden

Tak til Naturstyrelsen i Vestjylland for at lade os benytte Fejsøhus til vores generalforsamling.

Herunder kan du se referatet fra generalforsamlingen.

 

 

Generalforsamling i Ulvetid på Fejsøhus den 25. september 2021

Referat

 

 1. Valg af ordstyrer. Ulla er valgt  
 1. Valg af referent. Vibeke er valgt 
 2. Godkendelse af sidste referat. Referat fra 26 september 2020 er godkendt 
 1. Formandens beretning. Ole fortæller om året der er gået.
 • Vi har 150 medlemmer
 • Marianne har forladt bestyrelsen sidst på året 2020, Suppleant Preben Andersen er tiltrådt som bestyrelsesmedlem
 • Vi har politianmeldelser liggende ude på Kjeld Nyhuus og Asger Kristensen, der er fulgt op på anmeldelserne pr. telefon flere gange, status er at begge anmeldelser ligger hos anklageren.
 • Vi har klaget til EU omkring svenskernes licensjagt. Sagen er henlagt, med den begrundelse at der kører en verserende sag fra 2010 om samme problem, dog vil EU tage vores klage med i klagen fra 2010.
 • Vi har klaget til den norske regering. Bernkonventionen overholdes ikke af Norge på den måde de administrerer jagt på ulve i Norge. Vi har fået svar fra Stortinget, som henviser til ulvejagten i Norge, er vedtaget af Stortinget.
 • Helle og Ole har været på den norske ambassade, for at klage over ulvejagten i Norge. Det førte heller ingen steder hen. På et spørgsmål, svarer Helle at udfaldet af det norske valg, bliver værre for ulvene. Der vil muligvis blive givet køb på beskyttelsen af ulvene, som en del af det politiske spil.
 • Klagen til Pressenævnet – over et læserbrev fra Erik Rytter som beskylder Ole og Ulvetid for at bruge metoder nazi- KGB- og Stasimetoder ved at udlove en dusør – blev afvist.
 • Vi har klaget over beskyttelsen af de ynglende ulve i Stråsø. Man har gjort det samme år efter år og det virker ikke. Ulvene yngler ikke og de har ikke beskyttelse nok. Der er klaget via Klageportalen, det er både dyrt (1800 kr.) og meget besværligt.
 • I et radioprogram i DR hvor man kunne stille spørgsmål til Lea Wermelin ringede Ole til Lea Wermelin for at spørge om hvorfor ulven ikke bliver beskyttet ordentligt. Vi kom af tidsmæssige årsager ikke igennem til hende, vi fulgte op ved at prøve om vi kunne få et møde med Lea Wermelin, hvilket blev afvist med henvisning til Corona
 • Vi har klaget, adskillige gange, til ministeren, over den manglende beskyttelse af ynglende ulve i Stråsø og den manglende indsats for at finde ud af hvor de danske ulve forsvinder hen. Hver gang har fået ”standardsvar”, uden der er taget stilling til vores kritik, eller der svares på vores spørgsmål. Senest en 9 sider lang klage hvor hun igen sendte en smøre uden at svare på spørgsmålet.
 • Vi har søgt aktindsigt for at finde ud af hvad der sker i forbindelse med Lea Wermelins ”arbejde” for at få EU til at ændre på definitionen på en ”problemulv”. Noget hvor hun er gået i alliance med adskillige andre EU-lande. Et af akterne viste at Lea Wermelin havde afgivet urigtigt svar til MOF i spørgsmål 885. Ulvetid gjorde MOF opmærksom på problemet, og der er nu rejst spørgsmål i MOF, hvor ministeren skal redegøre for Ulvetids kritik.
 • Vildtforvaltningsrådet (VFR) er kommet med et forslag til en ny forvaltningsplan for ulve. Der var flere faktuelle fejl i forslaget. Vi har gjort VFR opmærksom på hver enkelt af disse fejl. Ligeledes kritiseres bilag 10 i planen.
 • Vi har udlovet en dusør. Indsamlingen, for at forhøje beløbet, er på det senest gået lidt i stå.
 • Vi har oprettet et borgerforslag og forslået at jagt kan forbydes i et område hvor der forekommer faunakriminalitet i en periode på 2 år. Desværre må vi se i øjnene at der ikke kommer nok underskrifter til at få det op i Folketinget
 • Ulvetid er inviteret i at sende et medlem til Styregruppen for NNP Stråsø. Preben Andersen – som er valg t til at deltage på Ulvetid vegne – fortæller om sin mødedeltagelse. Han taler naturligvis ulvens sag. Forskellige andre interesseorganisationer var inviteret.
 • Vi har besøgt nogle fåreavlere. Ulla fortæller vi ikke til dato har haft held med at får en dialog i gang med en fåreavler.
 • EAWC er vi blevet medlem af for nogle år siden. Louis Lawaetz er vores kontaktperson til EAWC. Der er meget fokus på Sverige og Norge fra Ulvetid og de andre EAWC-lande. EAWC afholder on-linemøde hver den første mandag i måneden. Godt og givtigt samarbejde gennem indsats fra Louis. I juni havde EAWC faktisk et møde med EU’s miljøkommissær. Han så EAWC som allieret. Vi er engageret i Norge og Sverige og Helle fortæller om bestandsmålet i Sverige. Den er sat til 300 og der er givet tilladelse til licensjagt på 100 ulve. Jægerne har bedt om tilladelse til at tillade at skyde disse 100 ulve der er over bestandsmålet. Beregningsmetoden for antallet af ulve i Sverige, er under al kritik, idet en familie antages at bestå af 10 ulve i gennemsnit.
 • Nogle bestyrelsesmedlemmer fra Ulvetid var på en tur til Tyskland og besøge Tanja Askani. Ole fortæller om mødet med ulvehvalpen Bo.
 • En del af Ulvetids bestyrelse, og nogle medlemmer har været i Klelund plantage. En spændende og hyggelig tur, vi så dog ikke ulvene.
 • Hjemmesiden er under opdatering. Ole har arbejdet med den et stykke tid.
 • Preben har lavet nogle fremragende videoer som vi bruger. De ligger på Youtube, og kan findes ved at gå ind på Ulvetid.dk, og vælge menuen ”Videoer”.
 • Vi har købt et domænet ”ulvetid.dk” og er således ikke længere afhængig af domænenavnet ”ulvetid.nu”. Vi har også fået lavet en standard underskrift skabelon med Ulvetid-logo på.
 • Preben har været ude og tjekke hegn og har gjort et stort stykke arbejde med at få medierne inddraget. Det har været med til at medierne har fået øje på os.
 • Vi har overtaget Facebook-gruppen ”Stop hadet hadet mod ulven”. Det er en saglig og faktuel gruppe, vi har overtaget efter Thomas Niels Thomsen. Gruppen har næsten 6000 medlemmer.
 • Ole fortæller om sine foredrag for ”Animal law” studerende. Foredraget blev holdt online for 35 international studerende på Århus Universitet.
 • Vi har være den del i medierne i årets løb, hvilket er godt for at fremme kendskabet til foreningen. Blandt medierne er TV2 NEWS, TVMV, DR P4, Radio 4, samt en del skrevne medier  
 1. Spørgsmål til formandens beretning. Gunner giver os stor ros. Ulla fortæller om kontakt til Kristian Berger og planlægger en tur ned til ham og hans ulve. Pause  
 1. Gennemgang af regnskab. Ulla gennemgår hvordan det står til og der er plus på kontoen. Regnskab vedlagt. Sendt ud til samtlige medlemmer på mail. Regnskab gennemgået og godkendt af Gunner. Godkendt af bestyrelsen også. Gunner nævner nogle mangler ved systemet vi bogfører efter. Dette vil blive taget op snarest. 
 1. Fastsættelse af kontingent. Forslag om fastholdelse af kontingentet på 180 kr. om året. Øvrige medlemmer i husstanden, der er fyldt 16 år, kan få medlemskab for 50 kr.  
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Ulla, Vibeke og Ole. Alle blev genvalgt.   
 2. Valg af bilagskontrollant. Gunner blev genvalgt.  
 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer ved Ole. Alle de foreslåede ændringer blev vedtaget. 

Ændring i § 7

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Tre medlemmer er på valg det ene år og fire medlemmer er på valg det andet år. Der vælges 2-4 suppleanter, som vælges for to år ad gangen.

Ændret til:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Tre medlemmer er på valg det ene år og fire medlemmer er på valg det andet år. Der vælges 2 suppleanter, som vælges for to år ad gangen.

Tilføjet til § 7

Hvert medlem kan stemme på flere kandidater, dog højst et antal kandidater, svarende til antallet af bestyrelsesposter, der ifølge vedtægterne er på valg

Hvert medlem kan stemme på 2 suppleanter, de år hvor suppleanterne er på valg

Slettet i §7

De stemmeberettigede medlemmer der ikke har mulighed for at møde personligt op til Generalforsamlingen kan afgive deres stemme via sms, forudsat Ulvetid har registreret medlemmets telefonnummer på forhånd.

For at en stemme, der afgives via sms, er gyldig, skal den senest tilsendes Ulvetid 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan således ikke afgives sms-stemme for kandidater til bestyrelsen, som melder sig i forbindelse med generalforsamlingen.

Ændres i §7

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Formandens beretning
 5. Spørgsmål til formandens beretning
 6. Gennemgang af regnskab
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Ændres til:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Formandens beretning
 5. Spørgsmål til formandens beretning
 6. Gennemgang af regnskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter (Hvert andet år)
 9. Valg af billagskontrollant
 10. Fastsættelse af kontingent
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

12. Eventuelt. Vi vil i gang med at holde foredrag på skoler i udskolingen og på efterskoler i første omgang.  Vi snakker om hvordan disse foredrag kan laves. Preben laver en undervisningsvideo, som Gunner er med til at lave arbejdsspørgsmål til. Ulla og Vibeke laver foredrag på skoler og efterskoler og Ole og Preben laver foredrag for voksne.. vi opretter en fb gruppe som arbejder videre med foredrag. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Bestyrelsesposterne forbliver uændret. Ole er formand. Edith er sekretær. Ulla er næstformand. Ekstern kasserer er Dorte. Intern kasserer er Ulla. Presseansvarlig er Vibeke.

Helle, Preben og Louis er bestyrelsesmedlemmer.

Helle og Vibeke er primus motor på ulveproblematikken i Norge og Sverige Preben er ”PR-mand” og vores mand i Stråsø og Klosterheden.

Louis er ansvarlig for EAWC-anliggender. 

Referent Vibeke Eis