Foreningen Ulvetid har, d. 30. august, sendt en besked til Miljø og Fødevareudvalget i Folketinget (MOF) omkring Miljøministerens svar til MOF, på spørgsmål 885.

Heri, svarer Lea Wermelin blandt andet:

” Hvor mange ulve, der kan reguleres i et land, afhænger af størrelsen på den population, landet har”.

Ulvetid gør – i vores besked – opmærksom på at, det svar er i strid med sandheden. Ulven er på Bilag 4 i Habitatdirektivet i både Sverige, Tyskland og Danmark, som er de tre lande der nævnes i miljøministerens svar til MOF. Det medfører at ulven er under den strengest mulige beskyttelse. Ulven kan kun undtagelsesvis reguleres, og kun efter reglerne i Artikel 16, uanset antallet af ulve i landet.

Antallet af ulve der kan reguleres, har derfor intet med antallet af ulve i landet at gøre. Det er udelukkende et spørgsmål om den enkelte ulv, eventuelt kan reguleres efter betingelserne i Artikel 16. Der findes INGEN anden måde myndighederne kan give tilladelse til regulering af en ulv i Danmark, så længe Ulven er på Bilag 4.

Det fik formanden for MOF, Renè Christensen til, på udvalgets vegne, at stille spørgsmålet:

”Vil ministeren kommentere henvendelse af 30/8-21 fra Foreningen Ulvetid vedr. miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 885, jf. MOF alm. del – bilag 756.”

Svaret til MOF, fra Miljøminister Lea Wermelin, kom d. 27. september. Det fremgår af svaret at muligheden for at regulere ulv i Danmark er begrænset til de forudsætninger og muligheder der er nævnt i Habitatdirektivets Artikel 16.

Dermed er vores indsigelse til formuleringen af svaret i spørgsmål 885 blevet bekræftet som fuldt berettiget.

Du kan læse Miljøministerens svar her:

210929 – Miljøministerens besvarelse af MOF sp. 885