Er dette kadaver en ulv, hund, sjakal eller en ræv ?

I august i år fandt en svampeplukker et næsten skeletteret kadaver i en Birkebæk plantage syd for Herning.

På trods af gentagne eftersøgninger med bl.a. skovfogeden og formanden for Ulvetid samt svampeplukkeren, lykkedes det ikke at finde det igen, og vi har derfor kun de 4 billeder at bedømme.

Ud fra billederne rejser der sig en række spørgsmål, som jeg her vil forsøge at klargøre

Her kommer billederne. Efterfølgende har jeg forstørret nogle detaljer fra billederne og prøvet at give en forklaring til dem.

Først og fremmest kan man se, at der ligger masser af pels spredt omkring kadaveret. Det kunne antyde, at det ikke har ligget der i foråret, da pelsen formentlig ville være hentet af fugle til redebygning. Pelsen ses overvejende at være grå.

På hovedet ses der stadig en del kød og pels. Der mangler de 2 øverste hjørnetænder og formentlig den underste venstre hjørnetand, hvorimod den underste højre ses helt intakt. De øverste præmolarer (små kindtænder) ser ud til at være væk eller skadet, da de burde være lige så store som de underste præmolarer, der tydeligt ses. Alle tænder er helt rene, uden tandsten og ser ikke ud til at være slidt hvorfor det må antages at dyret er et ungt dyr. Jeg vil lige bemærke, at ulve- og hundetænder sidder ualmindelig godt fast og der skal bruges en del kræfter på at få dem ud. Hovedform har næsten ingen stop som de fleste hunde har, dog har f.eks. collie samme hovedform.

Halen ser ud til at være af en størrelse der også passer på en ulv eller en stor hund. Kløerne ser ikke lange ud, som mange danske ulve har, da de ikke går på klipper, så her kan det tyde på enten et ungt dyr eller et dyr der har gået på hårde underlag

Mest overraskende er nok, at ryggen er omviklet af resterne af en sort plastiksæk, hvorfor det mistænkes at dyret har været puttet i sækken og anbragt i skoven.

På denne lårbensknogle ses et tydeligt rundt hul, som i hvert fald ikke er kommet naturligt og

det ligner jo umiskendeligt et kuglehul.

Dette var lidt fakta omkring fundet af kadaveret, og nu må det være op til hver især at bedømme

fundene og gøre deres egne tanker.

Er det en ulv, hund, sjakal eller en ræv?

Af Lars Stærk

Medlem af Ulvetid