EU Miljøkommissær VIRGINIJUS SINKEVIČIUS og Eu Landbrugskommissær JANUSZ WOJCIECHOWSKI sendte d. 3. november 2021 en henvendelse til alle miljø- og Landbrugsministre i EU.

Henvendelsen, som kan ses herunder, er ret interessant, da det fokuserer meget på beskyttelse af ulvene i Europa.

Letter-from-Commissioner-Sinkevicius-and-Commissioner-Wojciechowski

Meddelelsen gjorde opmærksom på EU’s opdaterede Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet udgivet d. 12. oktober 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1209(02)&from=DA