INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Lørdag den 30. April 2022 kl. 13 , Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682
Hovborg VIGTIG : TILMELDING SENEST DEN 14. April 2022

DAGSORDEN
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Godkendelse af seneste referat
4) Formandens beretning
5) Spørgsmål til formandens beretning
6) Regnskab v/ kassereren
7) Valg af bestyrelse
9) Fastsættelse af kontingent
10) Vedtægtsændringer
11) Indkomne forslag
12) Evt.

På valg til bestyrelsen er:
Louis Lawaetz ( modtager genvalg)
Helle Netterstrøm Juntermanns ( modtager genvalg)
Edith Birk Mortensen ( modtager genvalg)
Janni Holme ( modtager genvalg)
Valg til suppleant:
Andreas Sigaard ( modtager genvalg)
Dorte Feddersen , kasserer

Andre forslag , skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts 2022.

Forslag sendes til: info@ulvetid.nu
Der vedlægges regnskab for 2021 (vedlagt indkaldelser via mail)
For god ordens skyld står foreningen for en bolle og kaffe og kage. Andre drikkevarer betales
privat.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Ole Pedersen / Ulla Schmidt
Formand/ Næstformand