Politianmeldelse af Claus Christensen (Svar fra politiet findes nederst på siden)

Midt-og Vestjyllands politi

Stationsvej 74

7500 Holstebro

Anmeldelse af overtrædelse af straffelovens bestemmelse om tilskyndelse til forbrydelse.

Claus Christensen

Klokmosevej 3

6900 Skjern

For formodet overtrædelse af straffelovens §136  stk 1 idet anmeldte på Facebook d 28. august 2022 kl 18 57 kommenterede på facebook. Claus Christensen skriver i sin kommentar: Citat: Så skyd da for faen de møjdyr, det bliver de sgu hos os. Citat slut

Faktiske omstændigheder

Denne tilskyndelse, som fremgår ved: Så skyd da for faen de møjdyr, det bliver de sgu hos os, skal ses i lyset af, at nogle personer kan opleve det som en opfordring og legitimering til at skyde en fredet ulv. Ulvene er i stor skala forsvundet og er ifølge en videnskabelig rapport skudt ulovligt.

I 2018 blev der observeret en ulv skudt ulovligt. Den sag endte med en person blev dømt for den ulovlige nedskydning. Denne forbrydelse afstedkom, at en forening med flere hundrede medlemmer tildelte den dømte en medalje, samt 60 000 kr for udåden. Dette viser, at der er folk der har sympati for ulovlig nedskydning af ulve og som muligvis kan påvirkes af Claus Christensens tilskyndelse.

Overtrådt bestemmelse

Kommentaren er en direkte opfordring til at skyde et fredet dyr som Claus Christensen direkte indrømmer at han gør.

Det skal understreges at der ikke er fastsat jagttid på ulve i Danmark, idet ulve er fredet i EU i henhold til Habitatdirektivet artikel 12, hvorefter ulve i Danmark er på Habitatdirektivets bilag IV.

EU’s Habitatdirektiv er implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse: BEK nr 1466 af 06/12/2018 ( Artsfredningsbekendtgørelsen)

Kommentaren: Så skyd da for faen de møjdyr, det bliver de sgu hos os,  kan dermed kun ses som en direkte opfordring til at skyde et fredet dyr og er således en overtrædelse af straffelovens § 136 stk 1.

Underretning

Foreningen Ulvetid ved presseansvarlig Vibeke Eis beder om at blive underrettet om sagens forløb, herunder fremsendelse af anklageskrift, dom eller tilkendegivelser af bødeforlæg og vedtagelse.

Hvis der ikke sker tiltalerejsning i overensstemmelse med politianmeldelsen, bedes der om at foreningen Ulvetid også underrettes.

Al korrespondance i sagen bedes sendt til foreningen Ulvetid på nedenstående mail

eis.vibeke@outlook.dk

Med venlig hilsen

Vibeke Eis

Svar fra politiet: Svar_Claus Christensen