Politianmeldelse af Kenneth Møberg (Svar fra politiet findes nederst på siden)

Midt-og Vestjyllands politi

Stationsvej 74

7500 Holstebro

Anmeldelse af overtrædelse af straffelovens bestemmelse om tilskyndelse til forbrydelse

Kenneth Møberg

Klinten 25

6933 Kibæk

For formodet overtrædelse af straffelovens §136  stk 1 idet anmeldte på Facebook d 8. august 2022 kommenterede et opslag på facebooksiden: Her er ulven i Danmark. Administreret af Erik Poulsen. Kenneth Møberg skriver i sin kommentar: Citat:. ”Skyd, grav ned og hold kæft” Citat slut

Faktiske omstændigheder

Denne tilskyndelse, som fremgår ved: Skyd, grav ned og hold kæft, skal ses i lyset af at nogle personer kan opleve det som en opfordring og legitimering til at skyde en fredet ulv. Ulvene er i stor skala forsvundet og kan kun være skudt ulovligt.

I 2018 blev der observeret en ulv skudt ulovligt. Den sag endte med en person blev dømt for den ulovlige nedskydning. Denne forbrydelse afstedkom, at en forening med flere hundrede medlemmer tildelte den dømte en medalje, samt 60 000 kr for udåden. Dette viser, at der er folk der har sympati for ulovlig nedskydning af ulve og som muligvis kan påvirkes af Kenneth Møbergs tilskyndelse.

Overtrådt bestemmelse

Kommentaren er en direkte opfordring til at skyde et fredet dyr som Kenneth Møberg synes skal graves ned for at slette alle spor.

Det skal understreges at der ikke er fastsat jagttid på ulve i Danmark, idet ulve er fredet i EU i henhold til Habitatdirektivet artikel 12, hvorefter ulve i Danmark er på Habitatdirektivets bilag IV.

EU’s Habitatdirektiv er implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse: BEK nr 1466 af 06/12/2018 ( Artsfredningsbekendtgørelsen)

Kommentaren: Skyd. grav ned og hold kæft, kan dermed kun ses som en direkte opfordring til at skyde et fredet dyr og er således en overtrædelse af straffelovens § 136 stk 1.

Underretning

Foreningen Ulvetid ved presseansvarlig Vibeke Eis beder om at blive underrettet om sagens forløb, herunder fremsendelse af anklageskrift, dom eller tilkendegivelser af bødeforlæg og vedtagelse.

Hvis der ikke sker tiltalerejsning i overensstemmelse med politianmeldelsen, bedes der om at foreningen Ulvetid også underrettes.

Al korrespondance i sagen bedes sendt til foreningen Ulvetid på nedenstående mail

eis.vibeke@outlook.dk

Med venlig hilsen

Vibeke Eis

Svar fra politiet Svar_Kenneth Møberg