Ulvetid har tilbage i april 2021 klaget over NST’s måde de valgte at beskytte de ynglende ulve på i Stråsøområdet, i 2021. Klagen blev afvist med henvisning til at beskyttelsforanstaltningerne var ophævet, hvilke skyldes at klagetiden var langt over et år. Her kan du se vores klage

Til Miljø og Fødevareklagenævnet 141122