Klage over EU-kommissionens behandling af den ulovlige licensjagt på ulve i Sverige sag nr. (INFR(2010)4200.)

 

Foreningen ulvetid indsendte den 30. oktober 2022 ovenstående klage. Klagen fik referencen CHAP(2022)03304, men er blevet henlagt, ligesom vores tidligere klage om samme emne med referencen CHAP (2020) 3330, som blev lukket den 29. september 2021. Begge klager blev henlagt med henvisning til den verserende sag ((INFR(2010)4200.)

Vi finder det uacceptabelt at EU-kommissionen ikke har taget afgørende skridt for at få afsluttet den verserende sag nr. (INFR(2010)4200, som nu er åben på 13. år.

I den verserende sag er der tale om et alvorligt brud på Habitatdirektivet, hvilket CJEU- dommen fra 2019 mod Finland, Sag C674/17 (Tapioladommen), understreger i flere af dommens præmisser. Dette til trods har kommissionen endnu ikke taget skridt til at gribe ind overfor Sveriges ulovlige praksis.

Det er af afgørende betydning for den almene borgers tillid til EU, at der bliver reageret på grove overtrædelser af gældende retsakter. Spørgsmålet om EU’s relevans bliver sat på alvorlig prøve, når der tilsyneladende ikke er nogen konsekvens forbundet med at overtræde eksempelvis habitatdirektivets ganske klare bestemmelser.

Vi finder det helt urimeligt at en så vigtig sag kan være uafsluttet i over 12 år, hvorfor vi ønsker at klage over den meget langsommelige sagsbehandling.

Modtagelseskvittering-Europæiske Ombudsmand

Anmeldelsen er antaget af ombudsmanden Svar Fra EU Ombudsmand