Hej

Set i forhold til WWF er vores forening ”Ulvetid” lille, men til gengæld er vi meget fokuseret og kæmper intenst for ulven, primært i Danmark, men også i Norge, Sverige og Finland. Derfor er vi glade for, at det af jeres hjemmeside fremgår, at I har opmærksomheden rettet mod de danske ulve:

https://wwf.dk/kaemper-for/vilde-dyr-i-naturen/ulv/

Dog har vi i den forbindelse nogle betænkeligheder. For det første kan ovenstående link ikke nås via jeres hjemmeside. Der er ikke et link til ”ulv”. ”Ulvesiden” kan kun findes via Google, og for det andet er ulve-siden ikke opdateret med, blandt andet, det aktuelle antal ulve i Danmark. Herudover har vi desværre måttet konstatere, at WWF deltager påfaldende lidt i ulvedebatten.  Vi er selv meget aktive i forbindelse med Danmarks forvaltning af ulvene i landet og har løbende kontakt med ikke alene Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, Miljøministeren og Naturstyrelsen m.fl., men også med EU.

Vi har endnu til gode at se WWF som en aktiv del af forsvaret og beskyttelsen af ulven, selvom I skriver i ovenstående link at ”WWF arbejder for at sikre, at lovgivning på området til enhver tid bliver overholdt og håndhævet”. Lige netop på det punkt er der ellers god grund til at holde Miljøministeren op på den manglende beskyttelse af de danske ulve. Rent faktisk gøres der kun nogle halvhjertede forsørg på at beskytte ulvene, til trods for der er der er faldet dom i CJEU om, at de enkelte nationer er forpligtede til at sørge for en effektiv beskyttelse af arterne på bilag IV i Habitatdirektivet. Derfor ville det være meget velkomment, hvis WWF deltog aktivt i den debat.

Vi har stor respekt for det omfattende arbejde, I udfører for rovdyr rundt om i verden. Så meget desto mere springer det i øjnene, at jeres indsats for Danmarks største og hjemmehørende rovdyr er aldeles fraværende. På få år er 16 ulve forsvundet sporløst, deriblandt 3 revirhævdende par. Forskerne på Århus universitet og andre institutioner har skrevet en videnskabelig rapport, der dokumenter, at de fleste af de manglende ulve er skudt eller på anden måde ulovligt dræbt. På baggrund af WWF’s engagement for vilde dyr i hele verden skulle man forvente, at der kom en reaktion fra jeres side – men tilsyneladende bliver det ignoreret, at der foregår ulovlig jagt på totalfredede dyr lige her ved vores egen hoveddør!

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12812?fbclid=IwAR0vZKe2URCEYnIiUWm7oBEJ_YWmvQ7aPSOF18brjflh3bszQZBLqNZip8I

Når vi tænker på jeres søsterparti, WWF i Norge, som i samarbejde med bl.a. ”NOAH for dyrs rettigheter” og ”Foreningen Våre Rovdyr” gennemførte og vandt retssager mod regeringen/staten, ved tingretten (byretten) og lagmannsretten (Landsretten), virker WWF Danmark forbløffende inaktiv.

https://www.wwf.no/slik-arbeider-wwf/wwfs-viktigste-seire

Vi skriver derfor til jer i håbet om at se et mere aktivt WWF i ulvedebatten – et WWF, som tydeligt tager afstand fra jagt på ulve i Danmark og holder ministeren op på at overholde Danmarks forpligtelser, specielt i forhold til at overholde kravene i Habitatdirektivet. I den forbindelse vil vi meget gerne være behjælpelige med informationer om, hvad der sker i ulvesammenhæng i Danmark. Vi vil ved samme lejlighed tilbyde hjælp med informationer, med henblik på en opdatering af informationerne på jeres ”ulveside”.

Med håbet om at WWF bliver synlig i ulvedebatten.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis