Kommissionens svar på vores klage over manglende beskyttelse af ynglende ulve i Danmark, fra 17. juli 2021 er nu kommet. næsten 2 år efter klagen blev indgivet, og 3 skriftlige rykker, en mundtlig rykker og en klage til ombudsmanden.

I vanlig stil mener kommissionen ikke at kunne gribe ind, hvorfor de lukker sagen.

Det er beklageligt, men vi må se i øjnene at vi ikke kan komme videre med klagen, og at det bliver yderst vanskeligt at klage over den alt for ringe beskyttelse ynglende ulve, måtte får i fremtiden.

Du kan læse kommissionens svar her:

CHAP(2021)02874