Ulvetid startede en indsamling som havde til formål at samle ind til en dusør som skulle udbetales til den, eller de personer der anmeldte en person for ulovligt at have taget livet af en ulv, hvis anmeldelsen førte til domfældelse.

Da dusøren ikke blev udbetalt, da der ikke var nogen der gjorde krav på den, blev pengene fra indsamlingen tilbagebetalt i donorerne. Der var dog nogen der ikke ønskede pengene retur.

Da der stadig stod penge på indsamlingskontoen ved udgangen af året, SKAL vi offentliggøre vores erklæring på vores hjemmeside. Du kan se den her:

IndsamlingsnævnetErklæring2022