I forbindelse med Ulvetids møde med dig d. 26. september, spurgte Magnus Heunicke blandt andet ind til vores syn på svenskernes licensjagt på ulve.

Vi kan naturligvis ikke vide hvad der lå bag ministerens interesse for dette emne, men vi mener det kan skyldes, at netop dette emne har været drøftet internt i ministeriet og muligvis med Miljøstyrelsen.

Derfor har vi sammensat et udførligt dokument hvori vi redegør for at den svenske licensjagt IKKE er forenelig med betingelserne i EU’s habitatdirektiv.

Dokumentet er sendt i kopi til din chefsekretær og til Lasse Jensen i Miljøstyrelsen.

Læs dokumentet her:

Den svenske model