Hvis EU-kommissionen på et tidspunkt fremkommer med et forslag om at ændre i Habitatdirektivet, sender de forslaget til Ministerrådet. Her vil forslaget først blive behandlet i en arbejdsgruppe og efterfølgende i Coreper, som er en samling af 27 ambassadører fra de enkelte lande.  Slutteligt vil de ende i selve Ministerrådet, hvor der skal stemmes om de foreslåede ændringer.

Hvis forslaget som Ministerrådet skal behandle indeholder en ændring af ulvens fredningsstatus, kræves der, i henhold til Habitatdirektivets Artikel 19 stk. 2,  enstemmighed i Ministerrådet for at ændringen kan vedtages.

Som reaktion af EU- parlamentets vedtagelse i november 2022 om at fremsende en henstilling til kommissionen, om at behandle en række synspunkter og forslag fra parlamentet, reagerede 12 ministre fra EU-lande, som må forventes at sidde i Ministerrådet ved en afgørelse af ulvens fredningsstatus, ved i februar måned  at fremsende en henvendelse EU-kommissionen om IKKE at foreslå en ændring af ulvens fredningsstatus.

Det virker som ret usandsynligt at, i alt fald alle 12 af disse ministre vil stemme for en forringelse af ulvens fredningsstatus, når de så sent som i februar i år har henstillet til kommissionen om IKKE at nedgradere ulvens fredningsstatus

Henstillingen fra de 12 ministre som blev taget på initiativ fra den Slovenske Jan Budja, kan ses her:

Letter 12 MS – grey wolf