Her kan du se Ulvetids forspørgsel om aktindsigt:

Undertegnede søger hermed, på Foreningen Ulvetids vegne, om aktindsigt i mødereferater, notater samt e-mails, hvor ulvens fredningsstatus i Habitatdirektivet og Bern Konventionen er blevet behandlet, såvel primært som sekundært emne.
Aktindsigten gælder:
1) Møder mellem parlamentarikere fra EU-Parlamentet og kommissionens Formand, Ursula Von Der Leyen og/eller Miljøkommissær, Virginijus Sinkevičius, samt disses repræsentanter, herunder repræsentanter for Generaldirektoratet.
2) Møder, hvor Formand, Ursula Von Der Leyen og Miljøkommissær, Virginijus Sinkevičius, herunder disses repræsentanter, har deltaget.
3) Møder afholdt i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023
Sagen er registreret i kommissionen, under sagsnummer 2024/0504.