Ulvetid har sendt en henvendelse til Miljøminister Magnus Heunicke.

I henvendelsen opfordre vi Magnus Heunicke til at stemme NEJ i ministerrådet, når det skal afgøres om EU vil opfordre kommissionen til at fremsætte forslag til at nedgradere ulvens beskyttelse i Bern Konventionen, ved at flytte den fra appendiks II til appendix III. Dette forslag som Ursula von der Leyen stå bag, er første skridt til at få ulven nedgraderet i Habitatdirektivet ved at flytte den fra bilag IV til bilag V.

Herunder kan du læse vore henvendelse:

Kære Magnus Heunicke

Du er sikkert bekendt med EU-kommissionens forslag om at nedgradere ulvenes beskyttelsesgrad.

Når vi skriver til dig, er det for at opfordre dig til at stemme NEJ til forslaget.

Vores indtrængende opfordring kommer på baggrund af denne besked, som vi har modtaget fra vores belgiske samarbejdspartnere:

” Brussels Environment Minister Alain Maron (Ecolo), who will chair the Council of European Environment Ministers, said in a brief response that it goes without saying that the protection status of animals is discussed by ministers of the environment.”

Det vil således være dig, der skal stemme på Danmarks vegne. Vores argumenter for at Danmark bør stemme nej til at sænke ulvens fredningsstatus er:

  • EU-Kommissionens beslutning om at foreslå en nedgradering af ulvens fredningsstatus er udelukkende baseret på et politisk projekt, som på ingen måde er understøttet af biologiske fakta. Ursula von der Leyen lægger ikke skjul på, at hun er gået personligt ind i sagen. Hun går specifikt efter ulven, og ikke andre store rovdyr. Det vidner om en decideret kampagne rettet mod ulven, som er initieret af stærke landbrugs- og jagt interesser. Det virker som om at von der Leyen underkender sin egen Miljøkommissær Virginijus Sinkevičius, der så sent som i november 2022 argumenterede for, at der IKKE var grund til at ændre på ulvens beskyttelse. Kommissionen fik – til lejligheden – i al hast fremstillet en rapport, ”In-depth Analysis – The situation of the wolf (Canis lupus) in the European Union”. Der er INTET nyt i rapporten. Den virker mere om en opsummering af situationen. Analysen indeholder ikke nogen oplysninger, der kan retfærdiggøre den 180 graders vending, som kommissionen har taget i spørgsmålet om ulvens fredningsstatus. Rent faktisk kan ”nyhederne” i rapporten koges ned til, at ulvebestanden anslås til at være vokset med ca. 900 ulve i 2023) i forhold til bestanden i 2022, ud af en anslået bestand på ca. 20.000 individer, hvilket betegnes som ”Slightly higher” i rapporten. Det kan på ingen måde retfærdiggøre, at formanden for kommissionen personligt går ind i sagen. Et træk, der rent politisk virker stærkt bekymrende og udemokratisk. Der er INGEN biologisk dækning for forslaget. Hvad angår det politiske, virker det meget betænkeligt, at Formanden overtager beslutninger i Miljøkommissærens arbejdsområde.
  • I analysen oplyses det, at seks af de ni ulvepopulationer i Europa betragtes som ”Ikke truet”. Heraf er tre ud af de seks populationer listet som ”Næsten truet (NT)”. En art, som tilhører kategorien NT er ud fra definitionen af gunstig bevaringsstatus i Habitatdirektivet i en IKKE gunstig bevaringsstatus. Det kan ses af IUCN’s definition af NT ”En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den er tæt på eller det er sandsynligt at den opfylder kriterierne for kritisk truet, truet eller sårbar. Konklusionen er at kun tre bestande i Europa er i gunstig status, set på bestandsniveau.” Der er altså ikke belæg for at påstå, at bestanden har nået et niveau hvor en nedgradering af arten er biologisk forsvarlig.
  • Af de 60 millioner får der er i Europa, tager ulve 0,065%. Med andre ord, en forsvindende lille andel.
  • Det fremgår ligeledes af analysen at ”sheep losses are related to the expansion of wolf population but not to increasing wolf numbers”. Det understreger, at når bønderne har lært at beskytte deres dyr, vil ulven udgøre et minimalt problem.
  • Også i den nuværende strenge beskyttelse af ulven findes der muligheder for at handle på eventuelle problemulve. Efter vores overbevisning skal mennesket vise ansvarlighed og give vilde dyr en chance. Det forventer vi uden videre af lande med vilde dyr, der rent faktisk er farlige for mennesker, og hvor mange mennesker hvert år dør efter rovdyrangreb.) Indiens Premierminister Narendra Modi er et godt eksempel. Han er stolt af, at han har beskyttet tigeren i Indien, så der nu lever 3000 tigre i Indien.

På baggrund ovenstående har vi en klar forventning om, at du med udgangspunkt i biologisk faglig dokumentation vil stemme nej til at nedgradere ulvens fredningsstatus.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis