Kære Magnus Heunicke,

I fortsættelse af vores tidligere henvendelse med en opfordring til at stemme NEJ til EU-kommissionens forslag om at nedgradere ulvens beskyttelse iht. Bern-konventionen, tillader vi os at komme med en fornyet appel til dig om at lytte til faglige argumenter fremfor udokumenterede og ukorrekte påstande.

Særligt fra partiet Venstre med Erling Bonnesen i spidsen, oplever vi en påfaldende aktivitet for at bringe ulven i miskredit. Vi er helt overbeviste om, at disse politikere målrettet arbejder på at få reduceret eller helt fjernet den beskyttelse, som ulven har iht. Bern-konventionen og Habitatdirektivet.

Et helt aktuelt eksempel på dette stammer fra DR-radioprogrammet ”P1 Debat”, hvor jeg deltog sammen med Marianne Bigum, Erling Bonnesen (de første 5 minutter), Hans Kristian Skibby mfl. Argumenterne fra d’herrer Bonnesen og Skibby savnede enhver faglig relevans og byggede udelukkende på rygter og ubekræftede observationer, som fx Erling Bonnesen, der beretter om en sønderjysk familie, som skal have set en ulv ”på dørtrinnet” til deres entre. Erling Bonnesen ophøjer på den måde en udokumenteret historie fra tilfældige mennesker til fakta, uden at tage højde for at det er svært at se forskel på en ulv og visse ulvelignende hunderaser. Som bekendt var der i maj 2023 stor opstandelse om en ulv, der var blevet set ved Vejle havn, indtil det viste sig, at det ikke var en ulv, men hunden Max. Selv om det kan være en skræmmende oplevelse for husets beboere, er det – hvis det var en ulv – en helt igennem ufarlig begivenhed, som Erling Bonnesen helt uden fagligt belæg bruger til at argumentere for hvorfor vi ikke skal have ulve i Danmark.

Det virker ganske enkelt uprofessionelt at tilsidesætte forskningsresultater og ekspertviden, og argumentere med den slags enkeltstående og ubekræftede hændelser.

Uanset om det var en ulv, en ulvehvalp eller en hund kan det naturligvis godt skræmme folk, der ikke har nogen baggrundsviden om ulve. Folks frygt skal tages alvorligt og imødegås med fakta og information. Desværre er Erling Bonnesen og hans ligesindede paradoksalt nok med til at holde den frygt for ulve, som mennesker uden kendskab til naturen og til ulve kan have, vedlige med deres skræmmekampagner. Det er ganske enkelt uforståeligt og uacceptabelt, at folkevalgte politikere tillader sig at ignorere fakta og skræmmer folk, for at fremme deres egen politiske karriere. Der er ikke dræbt mennesker af vildtlevende ulve i 50 år i Europa, hvor vi bor 500 millioner mennesker sammen med 20.000 ulve. Hvis ulven var farlig virker det mærkværdigt at ulve – under de givne forhold – ikke er dræbt så meget som et spædbarn i 50 år.

Hvad husdyr angår, burde Danmark leve op til EU-direktiv 98/58/EF, hvoraf det fremgår at dyreholdere, hvis det er muligt og der er behov, SKAL beskytte deres dyr mod rovdyr.

Spørgsmålet er, hvordan Fødevarestyrelsen administrerer Artikel 6 i ovenstående direktiv? I henhold til direktiv 98/58/EF, skal medlemsstaterne sørge for, at den kompetente myndighed foretager inspektion med henblik på at sikre, at bestemmelserne i direktivet overholdes. Det virker stærkt tvivlsomt, om det sker. De ulveangreb, der til dato har udløst erstatning, er alle sket bag hegn som ikke var ulvesikrede eller som (ikke var vedligeholdt efter forskrifterne). En gåtur i ulveområderne viser, at stort set alle hegn er komplet uegnede til at beskytte husdyrene mod rovdyr.

Vi vil derfor endnu en gang anmode dig om ikke at lade ammestuehistorier og utilstrækkelig ulvesikring af husdyr få indflydelse på ulvenes beskyttelse. Vi anmoder dig om at stemme ”NEJ” til kommissionens forslag, alternativt undlade at stemme.

Ved samme lejlighed vil vi i øvrigt gøre opmærksom på din partifælle, MEP Niels Fuglsang, som er en af de danske politikere, der har gjort en stor indsats for at sætte sig ind i fakta om ulve. Vi tænker han gerne deler sin viden om ulve med en partifælle.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk