Arkivbillede af det “ulvesikrede” hegn fra Fårefolden. Billedet er taget af Bjørn Holmskjold

Ulvetids bestyrelse mener at det er på tide at vi tager den eksisterende lovgivning, omkring beskyttelse af husdyr mod rovdyrangreb, i brug.

Vi er klar over at vores besked, i et eller andet omfang, vil puste til polariseringen i ulvedebatten. Omvendt kan vi ikke længere stiltiende se til, at politikere bruger ulveangreb på husdyr som argument for at nedgradere ulvens beskyttelsesstatus. Forslaget om nedgraderingen kommer fra EU. Det samme gør kravet om beskyttelse af husdyr mod rovdyrangreb (EU-direktiv 98/58/EU). Det virker påfaldende at EU ikke sikre sig at deres direktiv 98/58/EF, bliver overholdt i medlemsstaterne før de foreslår en nedgradering af ulvens beskyttelsesstatus.

Derfor har vi nu sendt nedenstående besked til Storålam. Det er vores håb at, vi med loven i ryggen, kan få flere fåreavlere til at sikre deres dyr. Desværre er vores forventninger ikke specielt store. Så må vi jo tage den derfra.

Som det fremgår at teksten er teksten sendt i kopi til Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Storålam

Jørgen Blazejewicz

(Addresse)

Vedr.: Ulveangreb

Det fremgår af Facebook-siden ”Her er ulven i Danmark”, at der henholdsvis den 11. og 12. marts har fundet to ulveangreb sted, på en fårefold øst for Holstebro. Via vores lokale kontakter kan vi konstatere, at de angreb, der beskrives og vises billeder fra, stammer fra folde tilhørende Storålam.

Efter vores opfattelse virker det påfaldende, at du efter fire år stadig ikke har fået sat hegn op, som er egnede til at forhindre ulve i at komme ind på foldene når det nu er velkendt, at der findes ulve i området.

Det er urimeligt, ikke alene overfor de får, der bliver uskyldige ofre, men også overfor de ulve, der uforskyldt bliver lagt for had, fordi hegnene ikke er opgraderet til at modstå ulveangreb.

Én ting er sikker – angrebene fortsætter, så længe dine dyr ikke har den fornødne beskyttelse.

Efter vores mening er situationen uholdbar.

I den anledning vil vi henlede din opmærksomhed på EU-direktiv 98/58/EF, som er implementeret i dansk lovgivning via ”BEK nr 816 af 15/06/2023 – Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr” hvori det fremgår af § 11 at ”Dyr der holdes udendørs, skal være bedst muligt beskyttet mod rovdyr og smitterisici” (…).

Det er altså et krav, at man beskytter sine dyr mod rovdyrangreb.

Vi ser nu en bekymrende udvikling i EU, hvor ulvens beskyttelsesstatus foreslås nedgraderet, hovedsageligt med begrundelse i ulveangreb på husdyr. Det er efter vores opfattelse at rette skytset den forkerte vej, hvorfor vi i samarbejde med øvrige europæiske naturorganisationer vil sætte fokus på den manglende overholdelse af direktiv 98/58/EU, i en lang række lande.

Foreningen Ulvetid opfordrer derfor Storålam til omgående at påbegynde en opgradering af indhegningerne, så de lever op til Miljøstyrelsens krav til ulvesikret hegn.

Sker der ikke meget snarligt en opgradering af indhegningerne omkring dine får, ser vi os nødsaget til at politianmelde Storålam med påstand om overtrædelse af BEK nr. 816 af 15/06/2023.

For god ordens skyld gør Foreningen Ulvetid opmærksom på, at denne skrivelse vil blive sendt i kopi til Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Dyrenes beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid