Anmodning om aktindsigt.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes en side med titlen ” Regler for dispensation til regulering af ulv”.

https://mst.dk/erhverv/rig-natur/regulering-og-udsaetning-af-vildt/regulering-af-vildt/regulering-af-ulv

Af siden fremgår det, at der er fire situationer hvor det vil være muligt at anmode om dispensation til at regulere ulve.

  • Ulve, der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker
  • Ulve, der har specialiseret sig i husdyr som byttedyr og ulve, der angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger. Dvs. mere end én episode, som involverer samme individ
  • Ulve, der angriber hunde
  • Ulve, der er til fare for menneskers sikkerhed

Tidligere var der kun tre punkter.

  • Punkt 4 ” Ulve, der er til fare for menneskers sikkerhed ” synes derfor at være tilføjet efterfølgende.

Der søges aktindsigt i al korrespondance i forhold til begrundelsen der ligger til grund for tilføjelsen af dette fjerde punkt samt hvilke overvejelser, der har ført til beslutningen om at tilføje punktet.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk