Kære Magnus Heunicke

Ulveovervågningen i Danmark

I Foreningen Ulvetid er vi bekymret over den helt åbenlyse forringelse af ulveovervågningen i Danmark, som er en konsekvens af den kontrakt der er indgået mellem Miljøstyrelsen og konsortiet (DCE og Naturhistorisk museum Århus), som blev indgået på baggrund af Miljøstyrelsens udbudsmateriale, som noget utraditionelt brugte ”omvendt licitation” (Beløbet var fastlagt til 1 million kr. hvorefter tilbudsgiveren skulle oplyse hvor mange DNA- analyser tilbuddet indeholdt). Da kravet i udbudsmaterialet var mindst 100 analyser, endte kontrakten med at indeholde netop 100 analyser.

Der er yderligere afsat midler til 60 DNA-analyse af prøver fra husdyr, hvor man ønsker at fastslå om angrebet var fra en ulv. Disse prøver vil kun, i et meget beskedent omfang, kunne bruges til egentlig overvågning af ulvene.

Det vil sige, der kan i gennemsnit foretages otte DNA-prøver om måneden, som er helt utilstrækkeligt til at identificere og kortlægge 35 – 40 ulveindividers færden. Da det kan forudsiges, at der næste år vil være endnu flere ulve, vil det i praksis ikke være muligt at få det nødvendige overblik over ulvene. Det kommer klart til udtryk i forskernes månedlige rapport, hvor der anvendes udtryk som ” Det er oplagt at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe fra 2023” og ”et kuld på mindst 6 hvalpe, hvoraf ingen er registreret udvandret fra reviret”.

Vi er opmærksom på at Miljøstyrelsens målsætning, med hensyn til ulveovervågningen ikke længere er en detaljeret oversigt over de enkelte ulve i Danmark, men retter sig mod et overblik over fastetablerede ulve og ulvefamilier.

Konsekvensen af den manglende overvågning af ulvene er at hovedparten af hvalpene født i Danmark i 2022, og alle hvalpe fra 2023 ikke har en kendt DNA-profil. Det betyder igen, at vi ikke ved hvor disse individer opholder sig.

Det helt store problem er at det ikke muligt at følge med i den ulovlige efterstræbelse af ulvene. Anonyme ulve er der ingen der savner. Stik imod de klare udmeldinger, fra blandt andet dig selv, om at ulovlig efterstræbelse af fredede dyr er uacceptabelt, er det nu blevet risikofrit at skyde en ulv.

Disse ”ukendte” ulve kan forsvinde uden vi reelt ved at de er forsvundet. I et land hvor ulvenes gennemsnitslevealder er langt under den forventelige levetid, på grund af en meget høj kryptisk dødelighed og hvor der har været megen tale om at få sat fokus på faunakriminalitet, er det problematisk at midlerne til overvågningen ikke er tilstrækkelige til i det mindste at få et overblik over hvilke ulve der færdes i landet.

At 8 DNA-prøver om måneden, ikke er tilstrækkeligt til at få det nødvendige overblik over ulvene, kommer klart til udtryk i forskernes månedlige rapport, hvor der anvendes udtryk som ”Det er oplagt at nogle af de endnu uidentificerede ulve i andre revirer kan omhandle danskfødte hvalpe fra 2023” og ”et kuld på mindst 6 hvalpe, hvoraf ingen er registreret udvandret fra reviret”. I praksis betyder det, det samme som ” Vi ved ikke hvor ulvene opholder sig eller om de er i live”

Det virker dybt bekymrende, er at der er født 14 hvalpe i alt i Skjernreviret og det reelt tilsyneladende kun vides hvor 5 af dem er.

I Hovborgreviret, hvor der er født 18 hvalpe. Kan der kun redegøres for 2, måske 3 af dem.

Alt i alt er der tilsyneladende over 20 ud af 32 hvalpe, som vi rent faktisk ikke ved om er i live, og dem der er i live, har vi ingen viden om hvor de opholder sig.

Idet vi antager Miljøstyrelsens udbudsmateriale for overvågning af de danske ulve er udformet i forhold til de økonomiske rammer, som er udstukket af Miljøministeriet, opfordrer vi dig derfor til at finde midler til en tilstrækkelig mængde DNA-prøver, så det er muligt at få et overblik over alle de danske ulves identitet og opholdssteder.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis