HVORFOR TAGER ULVEN FLERE FÅR END DEN KAN ÆDE?

Når ulve kommer ind til husdyr – specielt får – ses det ofte at ulven, at ulvene dræber langt flere dyr end de umiddelbart kan æde.

Det får nogen til at sige at ulven går i blodrus. Forskere og biologer bruger derimod betegnelsen surplus killing. Spørgsmålet er om surplus killing ikke bare et finere ord for blodrus?

Det korte svar er NEJ.

BLODRUS

Det er ikke let at finde en endegyldig definition på blodrus. Jeg antager derfor, at det folk mener med ordet ”blodrus”, i forbindelse med et ulveangreb er, at når ulven smager blod går den amok. Altså fornuften forlader ulvens hjerne, som mere eller mindre kobles ud og ulven, i ondskab kun tænker på at slå ihjel med det ene formål at dræbe alt hvad der rør sig. Al forskning i fænomenet peger dog på en anden og mere naturlig forklaring.

NEDLAGT BYTTE

Når rovdyr – herunder ulve – går på jagt, lykkedes jagten langt fra hver gang. Det betyder, at ulvene vil gøre meget for at få et bytte nedlagt hver gang lejligheden byder sig. Ulve vil altid forsøge at finde de mest sårbare dyr, som er lettest at nedlægge. Hvis det nedlagte bytte er så stort at ulvene ikke kan æde det på en gang, kommer de tilbage efter ca. 6 timer og æder videre hvis de ikke bliver forstyrret af mennesker, eller en bjørn har overtaget kadaveret. Ulvene vil vende tilbage til kadaveret indtil det hele er ædt, lige med undtagelse af de største knogler.

SURPLUS KILLING

Ulve dræber ikke for sjov.

Det er et faktum at, surplus killing, medfører at ulvene dræber flere dyr end de umiddelbart kan æde. MEN det er vigtigt at være opmærksom på ordet ”umiddelbart”, for hvis de får muligheden, vil de æde stort set alt over en periode.

Når ulve (og andre rovdyr) dræber byttedyr i et surplus killing angreb, er det for at skaffe så meget føde som muligt. Muligheden opstår f.eks. hvis der er meget dyb sne, så byttedyr har svært ved at flygte, eller når flere sårbare byttedyr er samlet på et lille areal. Ulvene vil i den situation tage så mange byttedyr som de kan. Hvis ikke ulvene forstyrres vil de, som beskrevet ovenfor, æde stort set alt på samtlige nedlagte dyr.

Der findes eksempler på at ulvene fouragerer på byttedyr, som er nedlagt i et surplus killing angreb, i mange uger. Under alle omstændigheder forlader de ikke byttet før der ikke er mere spiseligt tilbage, hvis de ikke bliver forstyrret af mennesker.

Surplus killing handler med andre ord om at udnytte en situation til egen fordel ved at skaffe så meget mad som muligt til flokken, ved at udnytte muligheden når byttedyrene er i en svag position.

Surplus killing i naturen sker kun i specielle situationer og kun i meget sjældne tilfælde.

SURPLUS KILLING OG HUSDYR

Situationen er imidlertid en ganske anden når ulven kommer ind til husdyr -specielt får, som udgør langt det største problem med hensyn til ulveangreb.

Når først ulven er kommet ind i en fårefold ses surplus killing desværre ofte. Det der sker, er at ulven reagerer normalt på en unormal situation, som er meget forskellig fra den, ulven normalt oplever. Ulven vil følge sin natur og dræbe mere end den umiddelbart kan æde, for at have noget at vende tilbage til og fourage på senere. Når dyrenes ejer oplever at der er dræbt mange dyr i et angreb og de ikke er ædt, skyldes det at ulven er blevet forstyrret og at ulven ville vende tilbage og æde resten, hvis ikke fårenes ejer kom ulven i forkøbet.

I naturen vil dyrene forsøge at flygte, men det er ikke en mulighed fårene har. Ud over de ikke kan komme væk på grund af hegnet, har fårene har lært (af mennesker) at de skal klumpe sig sammen når de hyrdes af hyrdehunde. Det er en meget uhensigtsmæssig reaktion når der kommer ulv på besøg.

KONKLUSION

Ulve dræber ikke for sjov, eller fordi de går i blodrus. De dræber mere end de umiddelbart kan æde fordi der er adgang til et let bytte, som kan give føde til både ulven selv og dens familie i nogen tid.

Af samme grund SKAL ulve ikke ind til husdyr.

Her kan du læse mere om surplus killing, og se en video med Doug Smith hor han forklarer om surplus killing.

https://wolf.org/wolf-info/factsvsfiction/what-is-surplus-killing/