EAWC2021-12-20T23:14:21+01:00

European Alliancefor Wolf Conservation (EAWC)

Hvem er EAWC, hvad står de for.?

EAWC eller European Alliance for Wolf Conservation og Ulvetid har samme værdisæt i spørgsmål vedrørende ulve og ulveforvaltning. EAWC arbejder blot på Europæisk plan, hvilket Ulvetid mener er yderst relevant da ulveforvaltningen i EU-landene i de store linjer bestemmes af EU. Faktisk er ulvens overlevelse i mange EU-lande helt afhængig af EU’s fredning af ulven.

Medlemmerne i EAWC er alle foreninger, som arbejder for at fremme ulvens integration i deres respektive hjemlande, og består af medlemmer fra:

Spanien, Sverige, Frankrig, Estland, Norge, Tyskland, Belgien, Finland, Østrig Portugal og nu også Danmark. Der arbejdes til stadighed på at få flere NGO’er med i foreningen.

EAWC erklærede mål er at fremme ulvens sag. Blandt EAWC’s forskellige tiltag er større forståelse for nødvendigheden af ulveafvisende hegn, i forbindelse med husdyrhold, samt muligheden for brug af vogterdyr, specielt hunde. Ulovlig jagt ulve/rovdyr er et andet højt prioriteret emne. Foreningen har forbindelser til nogle af de ”rigtige” personer, i ulvespørgsmål i EU, hvilket naturligvis har en meget stor betydning.

Medlemskabet af EAWC koster ikke noget. Man skal blot anerkende deres værdisæt, som organisation.

Hver måned afholdes der et Skype-møde, hvor situationen i de forskellige lande drøftes.

En gang årligt afholdes der et møde et sted i Europa, hvor der er foredrag om forskellige ulverelaterede emner, samt mulighed for socialt samvær, hvilket er vigtigt da personlig kontakt fremmer samarbejdet. I 2019 blev mødet afholdt i Helsinki hos vores finske medlem ”The Wolf Action Group”, som stod for hele arrangementet. I 2020 skulle mødet være afholdt i Bruxelles, som var valgt, da der var planlagt et møde med EU, hvor der blandt andet problemerne med den ulovlige jagt på ulve i hele Europa skulle drøftes. Det er naturligvis praktisk at ”slå to fluer med et smæk”. Det er nok overflødigt at nævne, at mødet ikke blev til noget. Desværre måtte det også aflyses i 2021. Vi håber nu vi kan gennemføre mødet i 2022

Grundet dette arbejde har Ulvetid støttet op om vores norske venner, NOAH dyrs rettigheter og haft møde med den norske ambassadør i Danmark for at protestere mod ulvejagten i Norge. Vi har skrevet en protest til den norske miljøminister, Vi har ligeledes hjulpet vores svenske venner Svenska Rovdjursförenigen ved at protestere til Naturvårdsverket over den svenske licensjagt. I 2020 har vi protesteret til de 3 svenske len, som har givet tilladelse til licensjagt på 24 ulve. Efterfølgende indklagede vi Sverige for EU-kommissionen for overtrædelse af Habitatdirektivet. Vores klage blev henlagt, fordi der er en verserende sag mod Sverige fra 2010.

Mail til den Norske Miljøminister

Ulvetid sendte nedenstående til den Norske Miljøminister d. 20. oktober 2020. Mailen blev afsendt efter opfordring fra vores Norske venner i EAWC, NOAH Dyrs rettigheter. Ministry of Climate and [...]

By |8 januar 2021|Categories: EAWC|Kommentarer lukket til Mail til den Norske Miljøminister

Møde med Norges Ambassade

Møte på den norske ambassade fredag den 27. november 2020 Den 27. november har Ole Pedersen og jeg, Helle Juntermanns, som representanter for foreningen «Ulvetid» haft den glede at [...]

By |7 januar 2021|Categories: EAWC|Kommentarer lukket til Møde med Norges Ambassade

Svensk Licensjagt

Nedenstående klage, over den svenske licensjagt på ulve, er sendt til Naturvårdsverket i Sverige (svarende til Miljøstyrelsen i Danmark) D. 4. oktober 2020. Klagen er sendt efter anmodning [...]

By |7 januar 2021|Categories: EAWC|Kommentarer lukket til Svensk Licensjagt
Go to Top