Artikler2022-05-16T13:06:16+02:00

Der er megen snak om at nedgradere ulvens beskyttelse i Habitatdirektivet

Hvis EU-kommissionen på et tidspunkt fremkommer med et forslag om at ændre i Habitatdirektivet, sender de forslaget til Ministerrådet. Her vil forslaget først blive behandlet i en arbejdsgruppe og efterfølgende i Coreper, som er en samling af 27 ambassadører fra de enkelte lande.  Slutteligt vil de ende i selve Ministerrådet, hvor der skal stemmes om de foreslåede ændringer. Hvis forslaget som Ministerrådet skal behandle indeholder en ændring af ulvens fredningsstatus, kræves der, i henhold til Habitatdirektivets Artikel 19 stk. 2,  enstemmighed i Ministerrådet for at ændringen kan vedtages. Som reaktion af EU- parlamentets vedtagelse i november 2022 om at [...]

By |2 december 2023|Categories: Den Europæiske Union (EU)|Kommentarer lukket til Der er megen snak om at nedgradere ulvens beskyttelse i Habitatdirektivet

Sådan omgår Sverige antallet af ulve der skal til for at få Gunstig bevaringsstatus, i forbindelse med licensjagt

I Sverige skyder man ulve. De fleste har nok hørt om licensjagt i Sverige. Det kunne jeg skrive mange sider om, men i dette skriv vil jeg holde mig til det største falsum svenskerne benytter sig af i licensjagten - Sveriges ”gunstige bevaringsstatus”. Ulvene i Sverige tilhører den Skandinaviske bestand, som udgøres af de svenske og norske ulve. Bestanden er indavlet på bror/søsterniveau. Der ses allerede nu tegn på indavl, i form af knogledeformiteter, mindre kuld og kryptorkisme. Bestanden er med andre ord, rent genetisk meget skrøbelig. En ulvebestand, som er isoleret fra andre ulvebestande, skal have en vis [...]

By |29 november 2023|Categories: Artikler|Kommentarer lukket til Sådan omgår Sverige antallet af ulve der skal til for at få Gunstig bevaringsstatus, i forbindelse med licensjagt

Hvad kræver det at ændre i ulvens fredningsstatus 4-11-2023

Hvad vil det kræve at ændre i ulvens fredning i Europa og Danmark? Indledningsvis skal det slås fast at det er alene EU, der kan beslutte en eventuel ændring af ulvens fredningsstatus i Danmark. Grunden til det er at Danmark er forpligtiget til at efterleve reglerne i EU's habitatdirektiv. Af den grund er det IKKE muligt for danske politikere eller Folketinget at ændre på ulvens fredningsstatus. Det eneste der kan gøres på nationalt plan, er at fortage ændringer i ulvens fredningsstatus, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 12 og artikel 16. Kort sagt er det EU, [...]

By |4 november 2023|Categories: Artikler|Kommentarer lukket til Hvad kræver det at ændre i ulvens fredningsstatus 4-11-2023

“Fakta om ulve” et faktabaseret notat af Journalist Jonna Odgaard

Ulvetid har modtaget et notat: "Fakta om ulve" fra forfatteren Jonna Odgaard. Jonna har skrevet en romanserie, der foregår i svenske Lappland og hvori ulve spiller en stor rolle. Første bind i serien har titlen Ulvens blik. Notatet er baseret på Jonnas research til romanserien. For mere information om Ulvens Blik, se Ulvensblik.dk Det er overflødigt at komme med detaljer om notatet her, da Jonna selv har forklaret lidt om sig selv og beskrevet notatet i forordet. Jeg kan kun anbefale at læse notatet, der er noget at hente uanset man ikke ved noget om ulve, eller om man er [...]

By |1 juli 2023|Categories: Artikler|Kommentarer lukket til “Fakta om ulve” et faktabaseret notat af Journalist Jonna Odgaard

Forklaring på begreberne ALFAHAN og ALFAHUN

Mordet på en myte om ulven. Ulveflokke har faktisk IKKE et strengt hierarki med "alfahan" og "alfahun", højere og lavere rangerende unge ulve og hvalpe. Selve ideen om at ulve skulle leve i et strengt hierarki, udspringer af et studie af ulve, holdt i fangenskab (Basel Zoo) (Rudolph Schenkel: "Expression Studies on Wolves" af med undertitlen "Captivity Observations" 1947). I de sidste ca. 25 år har forskere, som har studeret ulveflokke i deres naturlige omgivelser, ulve- og hundeadfærd m.m dokumenteret at den gamle fortælling IKKE stemmer overens med fritlevende ulvefamiliers sociale liv - OG gang på gang søgt at gøre op [...]

By |2 februar 2023|Categories: Artikler|Kommentarer lukket til Forklaring på begreberne ALFAHAN og ALFAHUN

Henvendelse til Magnus Heunicke, vedr. manglende beskyttelse af de Danske ulve 22-01-2023

Forskerne ved den nationale ulveovervågning, har som bekendt offentliggjort at der nu findes endnu et ulvepar i Stråsø Plantage. Da vi ved at Stråsø, bogstavelig talt, set i ulve-sammenhæng, er  en Bermuda- trekant, og at ulvenes chance for at overleve længe nok til at opleve sommeren 2023, har Ulvetid skrevet til den nye Miljøminister, Magnus Heunicke. Du kan se vores henvendelse her: Kære Magnus Heunicke Vi tillader os at henvende os til dig i det, der for dig kan virke ubetydeligt, men for mange mennesker er en meget vigtig del af naturen. Jeg er formand for Foreningen Ulvetid, som [...]

By |24 januar 2023|Categories: Miljøminister Magnus Heunicke|Kommentarer lukket til Henvendelse til Magnus Heunicke, vedr. manglende beskyttelse af de Danske ulve 22-01-2023
Go to Top