Artikler2022-05-16T13:06:16+02:00

anmodning om aktindsigt af beskyttelse af ynglende ulve 31.03.2021

Naturstyrelsen Vestjylland Sønderby Gl. Landevej 35 Fabjerg 7620 Lemvig 31.03.2021 Ansøgning om aktindsigt vedrørende Naturstyrelsens beslutning om beskyttelse af ynglende ulve i 2021. Undertegnede søger hermed aktindsigt i forhold, der vedrører beslutningen om beskyttelse af ynglende ulve i Stråsø plantage i 2021. Ansøgning om aktindsigt gælder drøftelser, internt hos NST, der vedrører udformning, placering og størrelse af det område der lukkes for offentligheden samt overvejelser og konklusioner om at undtage veje og stier i det ellers lukkede område. Ansøgningen om aktindsigt gælder i særdeleshed, i hvilket omfang det internet hos NST er drøftet om hvorvidt man burde overvåge området [...]

By |31 august 2021|Categories: Miljøstyrelsen (MST)|Kommentarer lukket til anmodning om aktindsigt af beskyttelse af ynglende ulve 31.03.2021

Beskyttelses af ynglende ulve 25.03.2021

Naturstyrelsen Vestjylland Sønderby Gl. Landevej 35 Fabjerg 7620 Lemvig Att.: Poul Ravnsbæk Kirke Hyllinge d. 25. 03. 2021 Beskyttelse af ynglende ulve i Stråsø Tak for dit svar af 15. marts. I dit svar til mig skriver du, at ”Det er ifølge enhedens oplysninger først hen i april, at man forventer, at en drægtig tæveulv vil begynde at udse sig et ynglehi – hvilket også fremgår af det DCE-notat, som du henviser til.” Af samme notat fremgår det, at ”Denne viden har givet anledning til, at forvaltende instanser visse steder har benyttet sig af muligheden for at indføre adgangsrestriktioner [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Beskyttelses af ynglende ulve 25.03.2021

Beskyttelse af ynglende ulve 11.04.2020

Naturstyrelsen Vestjylland, Gammel Landevej 35, 7620 Lemvig Att.: Poul Ravnsbæk Hej Poul Selv om det er et stykke tid siden Ulvetid var på besøg hos jer, vil jeg lige starte med at takke for et godt og informativt møde Jeg vil da også benytte lejligheden til at informere jer om at Esther har forladt Ulvetid’s bestyrelse af personlige grunde. Undertegnede er derfor, som en naturlig følge af at være næstformand i foreningen, tiltrådt som konstitueret formand. Jeg skriver til dig i anledning af ulvene i Stråsø, med meget stor sandsynlighed igen i år vil føde et kuld hvalpe. På [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Beskyttelse af ynglende ulve 11.04.2020

Påskeløbet flyttet 04.04.2019

Som det vil være de fleste bekendt er det lykkedes at få flyttet Påskeløbet 2019. I al beskedenhed er vi (Foreningen Ulvetid) overbevist om at vi har en hovedrolle i NST’s beslutning om at få arrangøren af Påskeløbet 2019 til flytte løbet, så der ikke løbes i ”ulveområderne”. Vi har sendt 2 klager til NST. I vores sidste klage advarede vi NST om at vi ville gå til ministeren, og klage til EU, hvis ikke NST kom en tilfredsstillende tilbagemelding/løsning på vores henvendelse. Sideløbende har vi været i forbindelse med pressen. I dag blev vores talsmand interviewet af DR, [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Påskeløbet flyttet 04.04.2019

Ulvetids henvendelse vedr. aktiviteter med ynglende ulve i Stråsø

Til Naturstyrelsen Efter at have læst jeres formål og have undersøgt hvad I står for, er vi begyndt at undre os. Hvordan kan det være, at et sårbart dyr som ulven, der er totalt beskyttet under Habitatsdirektivet bilag II, ikke bliver beskyttet i den danske natur? Det er forbudt at skyde ulven, det er ligeledes forbudt bevidst at opsøge deres ynglesteder og forbudt at genere ulven på nogen måde. Hvordan kan det så være, at kommercielle firmaer som Ulvetracking og Hedevang Outdoor kan arrangere ulvesafari, hvor de slæber folk ind i ulvenes områder, kravler ned i ulvegrave og render [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Ulvetids henvendelse vedr. aktiviteter med ynglende ulve i Stråsø

Klage over aktiviteter i forbindelse med ynglende ulve i Stråsø 26.03.2019

NATURSTYRELSEN Jeg har d.d. erfaret at der afholdes påskeløb i Stråsø plantage. Ifølge mine informationer har Naturstyrelsen givet tilladelse til afvikling af løbet i Stråsø plantage i påsken 2019. Er det korrekt? Da arrangementet afholdes i ulvens yngleperiode og på det sted, hvor der er størst sandsynlighed for ulven vil yngle er det helt uforståeligt at Naturstyrelsen giver en sådan tilladelse. Naturstyrelsen skal administrere den slags tilladelser under hensyntagen til reglerne i Habitatdirektivet. Habitats direktivets Artikel 12 stk 1 Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST), Uncategorized|Kommentarer lukket til Klage over aktiviteter i forbindelse med ynglende ulve i Stråsø 26.03.2019
Go to Top