Artikler2021-01-09T00:17:07+01:00

Påskeløbet flyttet 04.04.2019

Som det vil være de fleste bekendt er det lykkedes at få flyttet Påskeløbet 2019. I al beskedenhed er vi (Foreningen Ulvetid) overbevist om at vi har en hovedrolle i NST’s beslutning om at få arrangøren af Påskeløbet 2019 til flytte løbet, så der ikke løbes i ”ulveområderne”. Vi har sendt 2 klager til NST. I vores sidste klage advarede vi NST om at vi ville gå til ministeren, og klage til EU, hvis ikke NST kom en tilfredsstillende tilbagemelding/løsning på vores henvendelse. Sideløbende har vi været i forbindelse med pressen. I dag blev vores talsmand interviewet af DR, [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Påskeløbet flyttet 04.04.2019

Ulvetids henvendelse vedr. aktiviteter med ynglende ulve i Stråsø

Til Naturstyrelsen Efter at have læst jeres formål og have undersøgt hvad I står for, er vi begyndt at undre os. Hvordan kan det være, at et sårbart dyr som ulven, der er totalt beskyttet under Habitatsdirektivet bilag II, ikke bliver beskyttet i den danske natur? Det er forbudt at skyde ulven, det er ligeledes forbudt bevidst at opsøge deres ynglesteder og forbudt at genere ulven på nogen måde. Hvordan kan det så være, at kommercielle firmaer som Ulvetracking og Hedevang Outdoor kan arrangere ulvesafari, hvor de slæber folk ind i ulvenes områder, kravler ned i ulvegrave og render [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST)|Kommentarer lukket til Ulvetids henvendelse vedr. aktiviteter med ynglende ulve i Stråsø

Klage over aktiviteter i forbindelse med ynglende ulve i Stråsø 26.03.2019

NATURSTYRELSEN Jeg har d.d. erfaret at der afholdes påskeløb i Stråsø plantage. Ifølge mine informationer har Naturstyrelsen givet tilladelse til afvikling af løbet i Stråsø plantage i påsken 2019. Er det korrekt? Da arrangementet afholdes i ulvens yngleperiode og på det sted, hvor der er størst sandsynlighed for ulven vil yngle er det helt uforståeligt at Naturstyrelsen giver en sådan tilladelse. Naturstyrelsen skal administrere den slags tilladelser under hensyntagen til reglerne i Habitatdirektivet. Habitats direktivets Artikel 12 stk 1 Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er [...]

By |31 august 2021|Categories: Naturstyrelsen (NST), Uncategorized|Kommentarer lukket til Klage over aktiviteter i forbindelse med ynglende ulve i Stråsø 26.03.2019

Klage over den manglende beskyttelse af de danske ulve 15.06.2021

Miljøminister Lea Wermelin  14.06.2021 KLAGE OVER DEN MANGLENDE BESKYTTELSE AF ULVENE I DANMARK Ulven er vendt tilbage til Danmark i 2012 og har siden da støt og roligt fortsat indvandringen sydfra. Til trods for denne indvandring og et par hvalpekuld født i Danmark har ulvene ikke haft held med at få fodfæste i landet. På nuværende tidspunkt er den stærkt truet inden for landets grænser med risiko for, at den totalt forsvinder i løbet af nogle få år*1. Ulvene i Danmark er beskyttet i henhold til Habitatdirektivet, hvor ulven er optaget på bilag 2 og bilag 4. Det vil [...]

By |31 august 2021|Categories: Miljøminister Lea Wermelin|Kommentarer lukket til Klage over den manglende beskyttelse af de danske ulve 15.06.2021

Ulvetid holder Lea Wermelin op på hendes faktuelt forkerte påstande 23.04. 2021

Kære Lea Wermelin 22.04.2021 Ulve i Danmark ”Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land”. De ord har vi efterhånden hørt nogle gange fra dig. Det er en indgangsreplik du ofte anvender når du får spørgsmål vedrørende ulve. Når du, som er miljøets minister, udtaler ”Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land”, må man spørge sig selv: Er det rigtigt, at Danmark er for lille et land? Hvorfor bliver Lea Wermelin ved med at gentage den samme sætning, [...]

By |30 august 2021|Categories: Miljøminister Lea Wermelin|Kommentarer lukket til Ulvetid holder Lea Wermelin op på hendes faktuelt forkerte påstande 23.04. 2021

Ulvetids kommentarer til Vildtforvaltningsrådets anbefalinger, sendt til Lea Wermelin 30.03.21

Miljøministieriet Att.: Lea Wermelin 30.03.2021     Kommentar til Vildtforvaltningsrådets forslag til ny ulveforvaltningsplan I forbindelse med Vildtforvaltningsrådets forslag til ny ulveforvaltningsplan vil Foreningen Ulvetid gerne tilkendegive, at vi med nogle ganske få undtagelser kan tilslutte os den samlede plan. Vi anerkender, at der er gjort et stort arbejde for at bygge bro imellem de grupper, der ser ulvens tilbagevenden som et positivt bidrag til naturen og de grupper, der føler sig utrygge ved ulvens tilstedeværelse. Der er ingen tvivl om, at nøglen til en tålelig sameksistens mellem mennesker og ulve ligger i at få fastsat rammerne for effektiv [...]

By |30 august 2021|Categories: Miljøminister Lea Wermelin|Kommentarer lukket til Ulvetids kommentarer til Vildtforvaltningsrådets anbefalinger, sendt til Lea Wermelin 30.03.21
Go to Top